Sihtgrupp: eakad ja puudega inimesed

  • täisealisele isikule hoolduse seadmine
  • piiratud teovõimega inimestele eestkoste seadmisel osalemine
  • Narva linna eestkostel olevate isikute suhtes eestkostja ülesannete täitmine
  • psüühikahäiretega inimeste abistamine erihoolduse korraldamisel ning üldhooldekodudesse paigutamisel
  • täiskasvanud liikumispuudega isikutele parkimiskaartide väljastamine

 

Teenused ja toetused

 

Sihtgrupp: madala sissetulekuga inimesed

  • toimetulekutoetuse määramine
  • täiendavate sotsiaaltoetuste määramine
  • abivajavate supikööki suunamine

 

Toetused ja teenused