« Tagasi

Erakorraline toetus

Alus: 

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
 

Erakorraline toetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, äkilise haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel.

 

Toetuse taotlemine

Toetust võivad taotleda need isikud või perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Toetuse saamiseks esitavad abivajajad Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase põhjendatud taotluse koos hädaolukorra tekkimist tõendavate dokumentidega.

 

Erakorralise toetuse taotluse vorm (pdf)

Erakorralise toetuse taotluse vorm (dok)