« Tagasi

Toimetulekutoetus

Alus:
Sotsiaalhoolekande seadus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse avalduse vorm (PDF)

Toimetulekutoetuse avalduse vorm (PDF)

Täiendav info on Sotsiaalministeeriumi kodulehel: https://www.sm.ee/toimetulekutoetus

Kuhu pöörduda:
Narva linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakond
(Malmi tn 5a, Narva linn)
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00
Kolmapäev 13.00-16.00