« Tagasi

Varjupaigateenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord" 


Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn ja kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset.

Teenust korraldatakse Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse põhjal.

Teenust korraldatakse iga päev, seda osutatakse isikule senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja osakonda aadressil Karja 6a, Narva.

Teenust osutatakse isikutele tasuta.