« Tagasi

Linnatoetus

Alus:
Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas"

 

Linnatoetus makstakse kõikidele pensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuse maksmise eesmärgiks on pensionäride ja vähenenud töövõimega isikute (edaspidi taotleja) elukvaliteedi toetamine ja hinnatõusu osaline kompenseerimine.

Linnatoetus makstakse kõigile, kes saavad:

  • vanaduspensioni;
  • töövõimetuspensioni (alates 16 a.);
  • toitjakaotuspensioni;
  • rahvapensioni;
  • muud liiki pensioni

Linnatoetus makstakse kõikidele vähenenud töövõimega isikutele (osaline või puuduv töövõime).

Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

Toetuse määramise aluseks on vormikohane taotlus. Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

Taotlus esitatakse uuesti:

  • pensioni esialgsel määramisel;
  • kui toetuse saaja või isiku, kelle arvel toetust saadi, nimi või perekonnanimi on muutunud;
  • arvelduskonto vahetamisel või sulgemisel;
  • kui muudate pensioni kättetoimetamise viisi (näiteks olite kodus pensioni saaja ja registreerisite pensioni laekumise arvelduskontole uuesti ja vastupidi);
  • kui olete pensionär ja olete hiljuti Narvas registreerunud.

Kui saite juba eelmisel aastal linnatoetust ja Teie ülal loetletud andmed pole muutunud, siis 2021. aastal makstakse toetust automaatselt.

Otsus toetuse määramise ja maksmise kohta tehakse Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kaudu. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil.

Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on taotleja kohustatud teatama Narva Linna Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit.

Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. oktoober - 30. november.

Toetust makstakse sularahas või pangaarvele ülekandega. Sularahas makstakse toetust vaid nendele isikutele, kes saavad pensioni või töövõimetoetust kojukandena posti teel.

2021. aastal toetuse suurus on 25 eurot.

 

Linnatoetuse taotluse vorm (pdf)

Linnatoetuse taotluse vorm (dok)