« Tagasi

Matusetoetus

Alus: 

Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 "Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas" 
 

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

Matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;

Matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse taotluse. Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):

1. isikut tõendav dokument;

2. Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või –tõend.

Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev.

Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või tema soovil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

Toetuse määr on 300 eurot.

Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot.

 

Matusetoetuse taotlemise vorm (pdf)

Matusetoetuse taotlemise vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond (Malmi tn 5a, Narva linn)

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee