Narva linna arengudokumentide menetlemise kord


Стратегия развития уезда Ида-Вирумаа 2019-2030+ 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni 17.12.2018 protokoll nr 1-3/13731


Программа развития города и общая планировка

Narva linna arengukava 2035 | Программа развития города Нарвы до 2035 (рус)

Общая планировка города Нарва


Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava

Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine
/Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 144/


Климатическая и энергетическая программа города Нарва 2035

Narva linna kliima- ja energiakava 2035


Программа развития отходного хозяйсва города Нарва

План управления отходами города Нарвы на 2023-2029 годы / Narva linna jäätmekava 2023-2029


Стратегия культурного развития г. Нарвы

Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine

Стратегия культурного развития г. Нарвы 2030 (pdf)

 


Программа развития молодежной работы

Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine

Программа развития молодежной работы в городе Нарва на период 2021–2026 (pdf)


Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030


Программа развития социального попечения

Программа развития социального попечения города Нарва 2014 - 2020 / эст (pdf)


Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsus nr 215 Narva linna ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kehtestamine

Lisa: Narva linna ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027


Narva sadamate arengukava

Narva sadamate arengukava 2009-2018

Narva linna sadamate arengukava 2009-2018 eelnõu avaliku arutelu koosoleku protokoll