Narva linna arengudokumentide menetlemise kord


Стратегия развития уезда Ида-Вирумаа 2019-2030+ 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni 17.12.2018 protokoll nr 1-3/13731


Программа развития города и общая планировка

Narva linna arengukava 2035 | Программа развития города Нарвы до 2035 (рус)

Общая планировка города Нарва


Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava

Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine
/Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 144/


Климатическая и энергетическая программа города Нарва 2035

Narva linna kliima- ja energiakava 2035


Программа развития отходного хозяйсва города Нарва

План управления отходами города Нарвы на 2023-2029 годы / Narva linna jäätmekava 2023-2029


Стратегия культурного развития г. Нарвы

Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine

Стратегия культурного развития г. Нарвы 2030 (pdf)

 


Программа развития молодежной работы

Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine

Программа развития молодежной работы в городе Нарва на период 2021–2026 (pdf)


Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030


Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsus nr 215 Narva linna ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kehtestamine

Lisa: Narva linna ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027


Программа развития социального попечения

Программа развития социального попечения города Нарва 2014 - 2020 / эст (pdf)


Narva sadamate arengukava

Narva sadamate arengukava 2009-2018

Narva linna sadamate arengukava 2009-2018 eelnõu avaliku arutelu koosoleku protokoll