« Tagasi

Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 24. märtsil 2022 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.
Volikogu istungi otseülekannet on võimalik avalikult vaadata YouTube's:  https://youtu.be/wKHBi54yBUQ
Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas" muutmine (ME007)
2. Sihtasutuse Narva linnaleht lõpetamine (OE017). Bilanss.
3. „Sihtasutuse „Narva linnaleht" registrikood 90014483 lõpetamine" (OE014)
4. Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine" tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine (OE018). Lisad. Tabel.
5. Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2022-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine (OE019).  
6. "Narva linna radooniriski kaardi koostamine" projekti omafinantseeringu kinnitamine (OE023)
7. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord (ME006)
8. Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE016)
9. Narva linna jäätmekava 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine (OE020)
10. Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Hariduse tn 3, Narva) (OE015)
11. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru) (OE024)
12. Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (OE021)
13. Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine (OE022).
14. Linnavolikogu liikmete poolt esitatud volikogu menetlusse määruse eelnõu „Narva linna 2022. aasta eelarve muutmine" arutamine (ME005).
15. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Direktorite ametikohtadele konkursside väljakuulutamisest" (04.02.2022 nr 2-21/1113) vastab linnapea K. Raik (16.02.2022 nr 1.27/1113-2).
16. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Mägi arupärimisele „Riigihangete seaduse täimisest" (04.02.2022 nr 2-21/1116) vastab linnapea K. Raik (16.02.2022 nr 1.27/1116-2).
17. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu fraktsiooni Kesk arupärimisele „Raamatupidamistarkvara" (21.02.2022 nr 2-21/1637) vastab linnapea K. Raik (07.03.2022 nr 1.27/1637-2).
18. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete korduvarupärimisele „Narva linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest" (18.02.2022 nr 2-21/1571) vastab linnapea K. Raik (07.03.2022 nr 1.27/1571-2).
 
Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees