Pealkiri
Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks
Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise I etapp
Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapp
Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine
Pilootprojekt "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks"
Projekt 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“
Projekt "Eeluuringud ja analüüsid soojusmajanduse arengukava koostamiseks"
Projekt EU 52052 „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“
Projektid „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“ ja „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine“
Projekt "Kaheksa linna meie Euroopa ehitamiseks - 8C2C4EU"
Projekt "LIFE LATESTadapt"
Projekt "Narva linna kliima- ja energiakava koostamine"
Projekt "Narva munitsipaalelamute arendamise projekti teostatavustasuvusanalüüs"
Projekt "Narva projektid kapitaliseerimise suunas/ Narva projects CAP"
Projekt "Narva radooni kaardi koostamine"
Projekt "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine"
Projekt „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine. II etapp“
Projekt: «Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp»