« Tagasi

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapp

Projekti põhitaotlus „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" (nr 2014-2020.9.02.18-0022) rahuldati Riigi Tugiteenuste Keskuse 19.03.2020 otsusega.

Projekti II etapis oli ehitatud kokku 6,95 km uusi jalg- ja jalgrattateede lõike Narva-Jõesuu territooriumil (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline (4,75 km) ning Tallinna mnt Tõrvajõe-Peeterristi (2,2 km) jalg- ja jalgrattateelõik). Nendes suundades on kasutajate arv oluliselt suurem kui Eesti keskmisel rattateel. Raja planeerimisel püüdsid arendajad arvestada erinevate sihtrühmade (elanike, turistide, jalgratturite, jalakäijate, lastega perede, eakate) huvidega. Jalg- ja jalgrattateed on varustatud puhkealade ja remondijaamadega: nii Narva-Tallinn lõigule kui ka Narva - Narva-Jõesuu kergliiklustee lõigule on paigaldatud kaks jalgrattahooldusjaama.

Narva AÖA

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi projekteerimis- ja ehitustöid teostas AS YIT Eesti. Omanikujärelevalvet teostas Lindvill OÜ, ehitust juhtis OÜ Ehitusagentuur. Põhiprojekti autoriks oli OÜ Reaalprojekt. Eeltoodud tööde tellija oli Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Narva ja Narva-Jõesuu linna vahelise jalg- ja jalgrattateede ametlik avamine toimus 17. septembril 2021 Euroopa liikuvusnädala raames (https://youtu.be/7QsJzIz3mro).

Narva AÖA

08. detsembril 2021 tunnustas Transpordiamet üleriiklikes kategooriates Narva linnavalitsust kohaliku omavalitsusena Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahelise kergliiklustee välja ehitamise ja ka Tallinn-Narva Olgina-Peeterristi lõigul tehtud investeeringute eest liiklusohutusse. Tegemist on olulise panusega regiooni liiklusohutuse parandamisel.

Projekti raames on loodud Narva piirkonna jalgrattateede interaktiivne kaart  jalgratturite, elanike ja külaliste abistamiseks. Kaardi töötas välja ALPHAGIS OÜ (www.alphagis.ee).
Kaart on saadaval lingil: https://arcg.is/Narva_piirkonna_jalgrattateed

2021. aasta detsembris paigaldati Narva ja Narva-Jõesuu territooriumile QR-koodidega viidad, mille abil saab mobiiltelefoni/ nutiseadme või muu elektroonikaseadme  (nt tahvelarvuti) olemasolul alla laadida ja/või kasutada Narva piirkonna võrgustiku jalgrattateede kaarti. Jalgrattateede võrgustiku arenedes täieneb kaart pidevalt.

Projekti kogumaksumus on 2 840 644,91 eurot, millest omafinantseering on 426 096,74 eurot ja toetus on 2 414 548,17 eurot.
Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu. Projekt lõppes 31.12.2021.

Projekti lisainfo:
Natalia Orava
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist
e-post: natalia.orava@narva.ee
tel. 3599085