« Tagasi

Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks

01. novembril 2019 alustati projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks"/ „Narva-Slantsy Leisure Cluster". Projekti  on  toetatud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 poolt.

Projekti eesmärgiks on arendada mõlema linna jõeäärset territooriumi kui tervikut ning luua hea sünergia loodus- ja asukoha ressursside vahel, ühtlasi soodustades mitmekesiste võimalustega külastus-, spordi- ja ettevõtluskeskkonna arendamist. Narva linnas on projekti raames ette nähtud Kulgu sadama territooriumi heakorrastamine, Slantsõ linnas – Pljussa jõe äärse ala parendamine.

Projekti raames teostatakse Kulgu sadama piirkonnas umbes 6000 ruutmeetrise territooriumi heakorrastus: rajatakse sõidu- ja kõnniteed, ehitatakse 12 kohaline parkla, paigaldatakse LED-valgustus, videovalveseadmed.

Projekti üheks prioriteediks on ettevõtluse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks tingimuste loomine. Kulgu sadama alal tegevusvõimaluste ja huvide kaardistamiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet korraldaы sihtrühmade küsitluse, mille alusel luuakse vabaaja klaster väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele uuel heakorrastatud territooriumil tegevuste planeerimiseks ja toetamiseks.

Projekti  partnerid: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ja Slantsõ rajooni munitsipaalühenduse administratsioon. Projekti elluviimise period: 01.11.2019 – 30.04.2022

Projekti abikõlblike kulude summa moodustab kokku 500 773 eurot, sh partnerite omafinantseering on 50 077,30 eurot (10 %) ning Eesti-Vene Programmi poolne toetus on 450 695,70 eurot (90%). Narva  eelarve moodustab kokku 415 073 eurot, millest Programmi poolne toetus on 221 633 eurot, omafinantseerimine on 24 626 eurot ja Narva linna eelarvest saadud täiendav toetus on 168 814 eurot.

Töömaa skeem

Ümarlaud juuni 2021a.

Seisus august 2021 a. 

Lisainfot projektist:

Anna Karina, projektijuht, tel +372 359 90 81, mob.tel  +372 5190 83 11, e-post: anna.karina@narva.ee

https://www.facebook.com/Narva-Slantsy-Leisure-Cluster-106930270912276

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu .