Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Rahu tn 12a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel" projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama haljastuse, heakorra või liikluskorralduse osas. Vastavalt taotluses toodud informatsioonile, Rahu tn 12a krundile projekteeritakse avalikkusele suunatud parkimisplats, mis koosneb kahest parkla osast. Lisaks avalikult kasutatavale parklale kavandatakse uute kõnniteede rajamist Rahu tn 12a mõlemalt poolt. Detailplaneeringuga määratakse Rahu tn 12a krundile koerte mänguplats koertele mõeldud atraktsioonidega.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et detailplaneeringus määratud aiaga piiratud koerte mänguplats peab säilima. Selleks on vajalik muuta platsi asukohta vastavalt uuele projektlahendusele.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 25. novembrini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Link dokumentidele