Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub...

Teade Elektrijaama tee 59e detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamisest

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.09.2022 otsusega nr 51 Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju...

Teade Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 22.09.2022 otsusega nr 51 Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 44 Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest....

Teade Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 44 Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest....

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) menetlus nr M-118970.

Teade Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) menetlus nr M-118970.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Väike-Looga tn 2 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata“...

Teade (Väike-Looga tänav 2)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Väike-Looga tn 2 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata“...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) esitatud Narva liivakarjääri...

Teade Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) esitatud Narva liivakarjääri...

Nüüd on valmis ka heaoluskoori projekti videod. Sügisene uuringute voor algab juba 5.septembril ja kestab 14.oktoobrini.

Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks

Nüüd on valmis ka heaoluskoori projekti videod. Sügisene uuringute voor algab juba 5.septembril ja kestab 14.oktoobrini.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Viktoria tn 38 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Teade: Viktoria tn 38

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Viktoria tn 38 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

RHR: Narvas asunud hoone (kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

Hanketeade nr 81 /lisatud 10.08.2022/

RHR: Narvas asunud hoone (kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

RHR: Narvas asunud hoone (Narva kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

Hanketeade nr 77 /lisatud 27.07.2022/

RHR: Narvas asunud hoone (Narva kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

Narva linn koos FinEst Targa Linna Tippkeskusega on loomas uut teenust "Heaoluskoor", mis aitab linnaplaneerijail teha praegu koostamisel olevas Narva üldplaneeringus nutikamaid valikuid. ...

Narva linnakeskkonda saab parandada heaolu mõõtmise abil

Narva linn koos FinEst Targa Linna Tippkeskusega on loomas uut teenust "Heaoluskoor", mis aitab linnaplaneerijail teha praegu koostamisel olevas Narva üldplaneeringus nutikamaid valikuid. ...

/Foto: Sven Zacek/ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti

/Foto: Sven Zacek/ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima...

Teade Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest, avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamisest. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise...

Teade Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise kohta

Teade Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest, avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamisest. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vee tn 48 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.   ...

Teade: Vee tn 48

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vee tn 48 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.   ...

RHR: Narvas paiknevatel kinnistutel Sepa tn 7A (51101:001:0471), Sepa tänav J1 (51101:001:0433) ja Sepa tn 7B (51101:001:1199) arheoloogilise uuringu läbiviimine

Hanketeade nr 59 /lisatud 28.06.2022/

RHR: Narvas paiknevatel kinnistutel Sepa tn 7A (51101:001:0471), Sepa tänav J1 (51101:001:0433) ja Sepa tn 7B (51101:001:1199) arheoloogilise uuringu läbiviimine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit viis perioodil 01.04.2021 kuni 30.04.2022 ellu projekti „ Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine ". Projekti teostas SPINUNIT OÜ koos...

Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit viis perioodil 01.04.2021 kuni 30.04.2022 ellu projekti „ Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine ". Projekti teostas SPINUNIT OÜ koos...

Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsus nr 25 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.

Teade Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu algatamisest

Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsus nr 25 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.

Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsus nr 26 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu algatamine.

Teade Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu algatamisest

Narva Linnavolikogu 26.05.2022 otsus nr 26 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu algatamine.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsus nr 68 "Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" on...

Teade Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsus nr 68 "Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" on...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Tasane tn 21 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata"...

Teade (Tasane tn 21)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Tasane tn 21 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata"...