Arhitektuuri- ja Linaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Arhitektuuri- ja Linaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima arengu suunamises. Seda...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima arengu suunamises. Seda...

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on...
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti!   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti!   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 15.06.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 29 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest.   ...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teade (Vana-Joala tee 9)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 15.06.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 29 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest.   ...

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 16.08.2023 kella 10:00-ni.

Riigimaa müük Narva linnas: Antenni tn 51, Antenni tn 53, I. Grafovi tn 26a, Raudsilla tn 2

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 16.08.2023 kella 10:00-ni.

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 08.08.2023 kella 10:00-ni.

Riigimaa rent Narva linnas: Künka tn 8, Heina tn 28, Heina tn 29

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 08.08.2023 kella 10:00-ni.

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "M. Gorbatši tn 12 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

Teade (M. Gorbatši tn 12)

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "M. Gorbatši tn 12 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

RHR: Narva peatänava visioonivõistlus

Hanketeade nr 23 /lisatud 06.06.2023/

RHR: Narva peatänava visioonivõistlus

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hanketeade nr 22 /lisatud 06.06.2023/

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Rahandusministeeriumi spetsialistid selgitavad kui palju tulevikus on kavas tõsta maamaksu.

Kui palju ning millal tõuseb maamaks?

Rahandusministeeriumi spetsialistid selgitavad kui palju tulevikus on kavas tõsta maamaksu.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 24.05.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 24 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 "Kalda tn 16 maa-ala...

Teade (Kalda tn 16)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 24.05.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 24 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 "Kalda tn 16 maa-ala...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Narva linna elanikke ja teisi huvitatud isikuid Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avaliku...

Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Narva linna elanikke ja teisi huvitatud isikuid Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avaliku...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (6. Paemurru tn 18)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Udu tn 8)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 17 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala...

Teade (Vabaduse tn 4)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 17 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „ Kadastiku 33a, 33b ja 35a maapealsete päikesepaneelide püstitamine„ projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „ Kadastiku 33a, 33b ja 35a maapealsete päikesepaneelide püstitamine„ projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hanketeade nr 17 /lisatud 09.05.2023/

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile esitada oma arvamusi 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressil Peetri plats 5, 20308, Narva või...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Vabaduse tn 4)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile esitada oma arvamusi 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressil Peetri plats 5, 20308, Narva või...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (1. Jõe tn 32a)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kulgu tn 15 laohoone ja rajatiste püstitamiseks" projekteerimistingimuste eelnõu. Sellel maa-alal kehtib Narva...

Teade (Kulgu tn 15)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kulgu tn 15 laohoone ja rajatiste püstitamiseks" projekteerimistingimuste eelnõu. Sellel maa-alal kehtib Narva...

Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab vastavalt PlanS § 82 Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023....

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab vastavalt PlanS § 82 Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023....

Ettepanekud või vastuväited palun esitada meiliaadressile nimekomisjon@narva.ee kuni 13.04.2023.

Kohanime määramine (Vana-Rakvere tänav) ja Rakvere tänava liikluspinna ruumikuju muutmine

Ettepanekud või vastuväited palun esitada meiliaadressile nimekomisjon@narva.ee kuni 13.04.2023.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Energia 2b turuhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Teade (Energia tn 2b)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Energia 2b turuhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta oma arvamust. Avaliku...

Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta oma arvamust. Avaliku...

Narva Linnavolikogu 26.01.2023. a otsusega nr 6 "Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna...

Teade koha-aadresside määramise kohta (Kivilinna tn, Suur-Soldina tee, Soldina tn)

Narva Linnavolikogu 26.01.2023. a otsusega nr 6 "Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna...

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib ROK-Projekt OÜ rajada professionaalse ja atraktiivse rannaspordi- ja vaba aja keskuse ehitusealuse pinnaga ca 4000m2...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kreenholmi 60 võrkpallihalli püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib ROK-Projekt OÜ rajada professionaalse ja atraktiivse rannaspordi- ja vaba aja keskuse ehitusealuse pinnaga ca 4000m2...

Kuna vanalinna osa tervikuna on kultuurimälestise ala, mis asub kahe riiklikult kaitstava kinnismälestise - arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 27276) ja ehitismälestis Narva linnakindlustused...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajamine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kuna vanalinna osa tervikuna on kultuurimälestise ala, mis asub kahe riiklikult kaitstava kinnismälestise - arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 27276) ja ehitismälestis Narva linnakindlustused...

Kinnistu Lavretsovi tänav 9a: pindala 1457 m², sihtotstarve 100% ärimaa, alghind 29140 eurot. Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil...

Riigimaa müük Narva linnas Lavretsovi tn 9a

Kinnistu Lavretsovi tänav 9a: pindala 1457 m², sihtotstarve 100% ärimaa, alghind 29140 eurot. Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil...

Kuna projekteerimistingimuste eelnõu avalikul väljapanekul laekus 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi....

Teade (elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine)

Kuna projekteerimistingimuste eelnõu avalikul väljapanekul laekus 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi....

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 8 "Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva...

Teade (Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneering)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 8 "Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 9 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest . Planeeringuala...

Teade (Tallinna mnt 43)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 9 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest . Planeeringuala...

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.

Teade ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramise kohta (Paju park)

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on võetud kasutusele uus Narva geomõõdistuste infosüsteem nimega Geoarhiiv, kus hakkab toimuma Narva linna...

Narva geomõõdistuste infosüsteem "Geoarhiiv"

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on võetud kasutusele uus Narva geomõõdistuste infosüsteem nimega Geoarhiiv, kus hakkab toimuma Narva linna...

26. jaanuaril toimunud Narva Linnavolikogu istungil kiitsid saadikud heaks otsuse ümbernimetada Albert-August Tiimanni tänav ja Ancis Daumani tänav, Daumani tänav muudetakse Kivilinna tänavaks ja...

Linnavolikogu kiitis heaks A-A. Tiimanni tn ja A. Daumani tn ümbernimetamise otsuse eelnõu

26. jaanuaril toimunud Narva Linnavolikogu istungil kiitsid saadikud heaks otsuse ümbernimetada Albert-August Tiimanni tänav ja Ancis Daumani tänav, Daumani tänav muudetakse Kivilinna tänavaks ja...

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.

Teade ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramise kohta (Paju park)

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ kuni 15.02.2023 kella 10:00-ni.

Narva linnas asuva riigimaa müügi elektrooniline enampakkumine

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ kuni 15.02.2023 kella 10:00-ni.

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Fortaco Estonia OÜ (registrikood 12214574; aadress Linda tn 20, Narva linn, Ida-Viru maakond) 05.01.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse.

Keskkonnaloa muutmise taotlus (Fortaco Estonia OÜ)

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Fortaco Estonia OÜ (registrikood 12214574; aadress Linda tn 20, Narva linn, Ida-Viru maakond) 05.01.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober,...

Teade (elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober,...

RHR: Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

Hanketeade nr 2 /lisatud 03.01.2023/

RHR: Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

RHR: Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamine

Hanketeade nr 1 /lisatud 03.01.2023/

RHR: Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „A. Juhhanovi tn 16 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu....

Teade (A. Juhhanovi tn 16)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „A. Juhhanovi tn 16 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu....

♦ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Laastu tn 42 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu ....

Teated (Laastu tn 42, Piiri tn 36, Süsiaugu tn 8)

♦ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Laastu tn 42 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu ....

Narva linnavalitsus kutsub kõiki narvalasi ja Narva sõpru kaasa mõtlema, mis on olnud tänavu see saavutus, üritus või ettevõtmine, mis väärib aasta teo tiitlit. Hääletamine kestab 18. detsembrini.

Ootame kõiki valima NARVA AASTA TEGU 2022!

Narva linnavalitsus kutsub kõiki narvalasi ja Narva sõpru kaasa mõtlema, mis on olnud tänavu see saavutus, üritus või ettevõtmine, mis väärib aasta teo tiitlit. Hääletamine kestab 18. detsembrini.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Paadimehe tn 19 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata"...

Teade (Paadimehe tn 19)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Paadimehe tn 19 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu....

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib...

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Nõo tn 36 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Teade (Nõo tn 36)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Nõo tn 36 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Teade (Linda tn 16, 16a, 18)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

FinEst Targa Linna Tippkeskus koostöös Narva Linnavalitsusega korraldas 2. novembril 2022 kell 17.00  Heaoluskoori projekti raames tehtud uuringute esialgsete tulemuste tutvustuse Narvas....

Projekt "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks"

FinEst Targa Linna Tippkeskus koostöös Narva Linnavalitsusega korraldas 2. novembril 2022 kell 17.00  Heaoluskoori projekti raames tehtud uuringute esialgsete tulemuste tutvustuse Narvas....

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud palun esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 09.12.2022.

Teade ametlike kohanimede määramise kohta

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud palun esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 09.12.2022.