Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Rahu tn 12a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamiseks...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Paul Kerese tn 40g)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamiseks...

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse OÜ Ekovir (registrikood 10548331, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28, 41541; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse OÜ Ekovir (registrikood 10548331, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28, 41541; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

♦ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teated (Rahu tn 3d ja Rakvere tn 71a)

♦ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone...

Seoses COVID-19 suurenenud leviku tõttu toimub kodanike vastuvõtt esmaspäeviti kell 13.00-17.00 ja kolmapäeviti 10.00-12.00 ning 13.00-16.00. Vastuvõtt toimub ainult eelneva registreerimise...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada

Seoses COVID-19 suurenenud leviku tõttu toimub kodanike vastuvõtt esmaspäeviti kell 13.00-17.00 ja kolmapäeviti 10.00-12.00 ning 13.00-16.00. Vastuvõtt toimub ainult eelneva registreerimise...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 "Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 "Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ RTS Infraehitus (registrikood 11716322, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f, 11415; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

Keskkonnaloa taotluse menetlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ RTS Infraehitus (registrikood 11716322, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f, 11415; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vahtra tänav 5 krundil asuva kaubandushoone...

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Vahtra tn 5)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vahtra tänav 5 krundil asuva kaubandushoone...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse,...

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Rakvere tn 22c, 22e)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse,...

Narva Linnavalitsus võttis 28.05.2021 vastu korralduse nr 421-k, millega otsustas muuta Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korraldust nr 211-k "Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsus võttis 28.05.2021 vastu korralduse nr 421-k, millega otsustas muuta Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korraldust nr 211-k "Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt...

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3) Narva...

Teade: Kraavi tn 1, 2 ja Karja tn 3

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3) Narva...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustas 13.03.2021 projekteerimistingimuste eelnõu "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a...

Rahu tn 12a ja Tallinna mnt 60

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustas 13.03.2021 projekteerimistingimuste eelnõu "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Raudsilla tn 1 planeeritavate 5 korterelamu hoone ja 5 abihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 26.06.2020. a otsusega...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Raudsilla tn 1)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Raudsilla tn 1 planeeritavate 5 korterelamu hoone ja 5 abihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 26.06.2020. a otsusega...

Narva Linnavalitsus võttis 22.03.2021 vastu korralduse nr 211-k , millega otsustati anda tee kasutusluba Tallinna mnt 7 ja Tallinna mnt 3 kinnistutele rajatud avalikult kasutatavale parklale...

Teade (Tallinna mnt 3, 7)

Narva Linnavalitsus võttis 22.03.2021 vastu korralduse nr 211-k , millega otsustati anda tee kasutusluba Tallinna mnt 7 ja Tallinna mnt 3 kinnistutele rajatud avalikult kasutatavale parklale...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone...

Teade: Kraavi tn 1 ja 2, Karja tn 3

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kiriku tn 9 krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamiseks ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee...

Kiriku tänav 9

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Kiriku tn 9 krundil asuva Narva Aleksandri kiriku hoone laiendamiseks ning Igor Grafovi tänav T2 kinnistule kõnnitee...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava...

Rahu tänav 12a

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava...

Narva Linnavalitsus võttis 17.02.2021 vastus korralduse nr 89-k, millega anti kasutusluba kaubandushoonele "Lidl". Korraldusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris . ...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Tallinna mnt. 7)

Narva Linnavalitsus võttis 17.02.2021 vastus korralduse nr 89-k, millega anti kasutusluba kaubandushoonele "Lidl". Korraldusega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris . ...