Narva linn


Hanketeade nr 157 /lisatud 23.10.2013/

Riigihangete registris avaldati 22.10.2013 järgmine hanketeade:
Viitenumber 147016 - Narva avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2014.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (registrikood 75029820).

Pakkumus tuleb esitada, hiljemalt 12.11.2013. a kell 10:00, tähitult või käsipostiga aadressil:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5 (III korrus, kab. 304), 20308 Narva
* kohaletoomisel esitada sekretärile.

Hanke eest vastutav isik:
Olga Rudomina
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna heakorra vanemspetsialist
tel 3599135
e-post olga.rudomina@narvaplan.ee

Hankekomisjoni protokollid (hange 157/2013).

Narva linna avalike mänguväljakute tehnilise hoolduse töövõtuleping nr 137, sõlmitud 16.12.2013 (hange 157/2013).

Lisatud 23.10.2013, 14:09
Muudetud 16.12.2013, 18:20

eelmine