Narva linn


Hanketeade nr 15 /lisatud 19.04.2011/


1. Üldandmed:
1.1 Hankija: Narva linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, Linda 4, 20309 Narva linn, telefon: 3569601, faks: 3569602, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee.
1.2 Riigihanke eest vastutav isik: Galina Vologdina, telefon: Narva linn, telefon: 3569601, faks: 3569602, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee.

2. Halduslepingu objekt ja lühikirjeldus:
2.1 Riigihanke nimetus: Eksperditeenuse ostmine.
2.2 Riigihange on jaotatud osadeks:
1. osa – Eksperditeenuse osutaja ettevõtluse alal.
2. osa – Eksperditeenuse osutaja käsitöötoodete valmistamise alal.
2.3 Toimumise koht: Narva linn.
2.4 Hankija soovib osta eksperdi teenust alates lepingu sõlmimisest kuni 31.07.2011.a.
2.5 Rahastamisallikad: Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetmest 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt “Narva – käsitöömeistrite linn”, nr. 1.3.0102.10-0290.
2.6 Hankemenetluse liik: lihtsustatud korras tellitavad teenused Riigihangete seaduse §19 lg 1 alusel. Hankemenetluse reeglid on sätestatud hankedokumentides.

3. Hankedokumentide väljastamine ja nende sisu kohta teabe andmine.
3.1 Hankedokumendid väljastatakse ja nendega on võimalik tutvuda ajavahemikul hanketeate avaldamisest kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani aadressil: Linda 4, Narva 20309.
3.2 Hankedokumendid väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest e-posti aadressile: julia.issajeva@narva.ee arvates elektronposti teel elektroonilises vormis. Pakkuja kinnitab HD kättesaamist e-posti aadressil: julia.issajeva@narva.ee. Pakkuja soovil võib hankija väljastada hankedokumendid paberkandjal.
3.3 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi või täiendavat teavet: Sirje Maala, projektijuht, e-post: sirje.maala@gmail.com. Esitatud küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates.

4. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 26.04.2011, kell 11:00.
4.1 Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga Narva linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, aadressile: Linda 4, 20309 Narva linn, hiljemalt 26.04.2011, kell 11:00; kohaletoomisel esitada IV korrusel asuvasse sekretäri kabinetti, kontaktisik: direktor Galina Vologdina.

Lisatud 19.04.2011, 16:33
Muudetud 26.04.2011, 15:47

eelmine