Narva linn


Promenaad kohalikele elanikele ja turistidele

Lõppes Narva ja Ivangorodi rannikuäärsete promenaadide eskiislahenduste väljatöötamine, mida tehti Narva ja Ivangorodi ühisprojekti raames, mille eesmärk on arendada Narva kaldapealsete ajaloolist kaitseala.


Projekti raames lõpetas Eesti firma OÜ Consumetric koostöös Peterburi strateegiliste uuringute väljatöötamise keskusega Severo-Zapad märtsis ühe majandusuuringute etapi, millel esitleti jõe mõlema kalda promenaadide eskiislahendusi. Eskiiside aluseks said kolm peamist rannikuala arendamise kontseptsiooni: "Tete a tete", "Valguse promenaadid" ja "Keskne avalik ruum ". Kontseptsioonide väljavalimisel arvestati eelnevalt korraldatud uuringute tulemusi, mille käigus selgitati välja turistide ja kohalike elanike soove.


Kolme väljavalitud kontseptsiooni alusel töötati välja ühtne promenaadide arendamise stsenaarium, mis ühendab endas terviklikku valguslahendust ja territooriumi heakorrastust. Selleks, et inimestele jääks promenaadi külastamisest eriline ja terviklik mulje, on erilise tähtsusega ühtse arhitektuurilise stiili kasutamine kogu promenaadi ulatuses.


Narva promenaadi kujunduses otsustati kasutada juugendstiili, mis oli omane Euroopa 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse arhitektuurile. Sel ajalooperioodil arenes Narva kui turismipaik: arenes jõeturism (regulaarne ühendus Narva ja Narva-Jõesuu vahel), kultuurielu oli kirev (nn Narva teine kuldaeg). Juugendstiilis väikevormid, sealhulgas kaldapiirded, mis harmoneeruvad Pimeaia ajalooliste piiretega, täiendavad bastionide ja linnuse keskaegset sõjatemaatikat ning säilitavad ajaloolise õhkkonna.


Promenaadile rajatakse omapärased temaatilised objektid: Euroopa allee, Dahlbergi lava, Rootsi terrass ning vabaõhukohvik. Igal Narva promenaadi objektil on oma kindel suunitlus. Promenaadile kavandataval Euroopa alleel on peale esteetilise eesmärgi täita ka hariduslik: sillutisele paigaldatakse tähekujulised valgustid, millest igaüks sümboliseerib üht Euroopa Liidu liikmesriiki ning sisaldab kuupäeva, millal see riik euroliitu astus.


Dahlbergi lava on kavas rajada Pimeaia nõlva jalamile, tõusunõlvale tulevad pealtvaatajate kohad. Siin saab korraldada mitmesuguseid üritusi - alates väiksematest kontsertidest ja lõpetades filmide näitamisega.


Rootsi terrass on kogu pere puhkeala, peamiselt laste vaba aja veetmise paik. Siia on kavas rajada tervet lõviperet kujutav skulptuuriansambel (isalõvi, emalõvi ja lõvikutsikad) ning karussellid. Lõvipere loomise idee on kasvatusliku iseloomuga, mis aitab tugevdada pereväärtusi nii väikeste kui suurte narvalaste hulgas.


Kuid kahe promenaadi kõige huvitavamaks objektiks kujuneb kahtlemata valgussild - kahel pool jõge asuvad vaateplatvormid "Tete a tete". Samuti on vaateplatvormidele kavas paigaldada infotablood teises linnas toimuvatest üritustest teavitamiseks ning pikksilmad piiritaguse naabri tegevuse jälgimiseks. Vaateplatvormid varustatakse valguskiirtega sellisel viisil, et pimedal ajal moodustub kiirtest üle vee ulatuv visuaalne sild, mis ühendab sümboolselt kaht promenaadi.


Ivangorodi promenaadile kavandatavad objektid - "Kalarikas koht", laste mänguväljak "Jaanilinnake", puhkeala "Vana saeveski", purskkaev "Konn-tsaaritar" - kujundatakse bilibini stiilis. See stiil eeldab pöördumist slaavi etnose ja vene kujutava kunsti traditsiooni poole. Näiteks laste mänguplatsi kujundamisel kasutatakse ka konkreetseid kujundeid, mille kunstnik Ivan Bilibin on loonud muinasjuttudele "Konn-tsaaritar" ja "Küürselg-sälg".


Mõlemad promenaadid heakorrastatakse kogu ulatuses ning varustatakse pinkide, valgustuse, prügikastide, kõnni- ja kergliiklusteede ning tualettidega. Et Narva promenaadile oleks lihtsam pääseda, on välja töötatud Hahni trepi avamise tehniline lahendus. Seal, kus vajalik, kindlustatakse kaldad ning paigaldatakse piirded. Piki jõge kulgev kaunis ja turvaline jalutusala saab kindlasti linlaste armastatumaks puhkekohaks: siin saab sõita rulluiskudega ja püüda kala, jalutada lastega ning imetleda vabaõhukohvikust avanevat vaadet jõele ja vastaskaldale. Huvipakkuvaks nii turistidele kui kohalikele saavad üritused, mida on kavas promenaadidel korraldada: valgussõu valgussillal, Euroopa päev Euroopa alleel, kalapüügivõistlused jt.


Praegu lõpetatakse eskiiside alusel tehnilis-ökonoomiliste põhistuste väljatöötamist ajalooliste promendaadide loomiseks, ehitusprojektid kaasa arvatud.


Promenaadi eskiisidega saab tutvuda internetis:
http://vana.narvaplan.ee/arhiiv/promenaad/Aruanne3_est.zip - eesti keeles;
http://vana.narvaplan.ee/arhiiv/promenaad/Aruanne3_rus.zip  - vene keeles.


Oma kommentaare eskiiside kohta võite saata e-posti aadressil areng@narva.ee  kuni 11. juunini.


Projekti "Narva/Eesti ja Ivangorodi/Venemaa kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine" toetab Euroopa Liidu programmi INTERREG IIIA (TASIS) Põhja prioriteet ning see valmib Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti ning Ivangorodi linna munitsipaalhariduse administratsiooni koostöös.


INFO:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Lisatud 03.06.2009, 13:37
Muudetud 03.06.2009, 13:45

eelmine järgmine