Narva linna kultuurielu tugineb traditsioonidele, avatusele ja järjepidevale arengule. See peab omakorda tagama hea keskkonna kultuuri loomiseks, nautimiseks ja edasikandmiseks. Linna kultuurielu iseloomustab mitmekesisus, seda nii tegijate kui ka tegevuste ja sündmuste osas.
Kultuurimaja Rugodiv pakub mitmekülgseid võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ning isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele. Raamatusõprade kasutuses ja käsutuses on Narva Keskraamatukogu ning kaks tema filiaali.
 

Suure panuse meie linna kultuurielu rikastamiseks annab Narva Muuseum - oma tegevusega, projektidega, ekspositsioonidega ja näitustega. Eriline koht on ka Kunstigaleriil, kus eksponeeritakse nii kohalike kui ka mujalt pärit kunstnike töid. Samas hoitakse ka Narva linna varandust: Narva kaupmeeste-metseenide, Lavretsovi abielupaari kogust pärinevat maalide ja kunstiesemete kollektsiooni.

Kohapeal hinnatakse, edendatakse ning toetakse nii eesti kui ka teisi rahvuskultuure, mida säilitavad ja arendavad elujõulised kolmanda sektori kultuuriühingud ja rahvuskultuuriseltsid.

Linna palele lisavad värvi loomingulised kollektiivid. Oluline osa kultuuripildis on huvikoolidel ning Narva Linna Sümfooniaorkestril

Linna kultuuriellu panustavad koos nii professionaalsed kui ka asjaarmastajatest loovisikud teatri, kujutava kunsti ja muusika valdkonnast.

Linnas korraldatakse ning viiakse läbi kohaliku ja ka rahvusvahelise tähtsusega üritusi. Üheks tähtsamaks rahvusvaheliseks ürituseks on Fr. Chopini loomingule pühendatud konkurss, mis toimub juba alates 1997. aastast.

Traditsiooniliselt toimuvad suve algul Narva Päevad, mis on kujunenud suurimaks ja huvitavamaks kultuuripeoks meie linnas, omapäraseks loominguliste ning spordikollektiivide ülevaatusteks.