31.10.23

Linnamajandusameti taotlused ja vormid

Korrakaitseteenistus

Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei nõustu määratud hoiatustrahviga, on tal õigus kolmekümne päeva jooksul trahviteate kättesaamisest arvates trahviteade vaidlustada. Trahviteate saab väärteomenetluse seadustiku § 54`5 lg 2 alusel vaidlustada kaebuse vormis mootorsõiduki vastutav kasutaja või omanik.

Küsimuste korral võtke palun ühendust korrakaitseteenistuse peaspetsialistiga Dmitri Djakov 3599132, 5665 0669 dmitri.djakov@narva.ee

Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine

Küsimuste korral võtke palun ühendust korrakaitseteenistuse peaspetsialistiga Dmitri Djakov 3599132, 5665 0669 dmitri.djakov@narva.ee

 

 

Varade osakond

  • Aiandusühistutele rahalise toetuse taotluse e-vorm (iseteenindus)

Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord (Korraldus nr 137-k)

Korralduse lisad 1234  (Trükkimiseks paberkandjal)

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna vanemspetsialistiga Svetlana Nikiforova 3599141, 5648 7827 svetlana.nikiforova@narva.ee

  • Projekti „Kodulinn Kaunimaks" toetuse taotluse vorm (iseteenindus)

Projekti "Kodulinn kaunimaks" raames korteriühistute toetamise kord

Määruse lisad 12345  (Trükkimiseks paberkandjal)

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna vanemspetsialistiga Svetlana Nikiforova 3599141, 5648 7827 svetlana.nikiforova@narva.ee

  • Projekt "Uus elu sinu hoovile" (iseteenindus)

Korteriühistute toetamise kord "Uus elu sinu hoovile" 246-k 

lisad 12(Trükkimiseks paberkandjal)

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna vanemspetsialistiga Svetlana Nikiforova 3599141, 5648 7827 svetlana.nikiforova@narva.ee

 

Osavõtuavalduse vorm (Trükkimiseks paberkandjal) 

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna spetsialistiga Marina Leitsinger 3599157, 5099 155 marina.leitsinger@narva.ee

  • Suulisel avalikul enampakkumisel osalemiseks e-vorm (iseteenindus)

        Osavõtuavaldus

Suuline avalik enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrusega nr 18 "Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord"

Võõrandamise korraldajaks on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Osavõtuavalduse vorm (Trükkimiseks paberkandjal) 

Täpsemat infot saab telefonidel +372 359 9157, +372 359 9142, +372 5099 155 või vastuvõtuaegadel Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 – 23, (4. korrus), kabinet 6.

 

Linnavara kasutusse andmise kord

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna peaspetsialistiga Jekaterina Kazakova 3599138, 5665 0661 jekaterina.kazakova@narva.ee või varade osakonna vanemspetsialistiga Pille Pihelgas 3599144 pille.pihelgas@narva.ee

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna spetsialistiga Marina Leitsinger 3599157, 5099 155 marina.leitsinger@narva.ee

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust varade osakonna peaspetsialistiga Jekaterina Kazakova 3599138, 5665 0661 jekaterina.kazakova@narva.ee või varade osakonna vanemspetsialistiga Pille Pihelgas 3599144 pille.pihelgas@narva.ee

 

Kommunaal- ja ehitusosakond

Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus (Trükkimiseks paberkandjal) 

Küsimuste korral võtke palun ühendust Kommunaal- ja ehitusosakonna teede vanemspetsialistiga Aleksandr Tšernossitov 3599134,55981781 aleksandr.tsernossitov@narva.ee

Taotlus ettenähtud sellisel juhul kui soovite paigaldada valgustimastil infotahvlid, reklaam, märgid jne.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Kommunaal- ja ehitusosakonna kommunaalküsimuste vanemspetsialistiga Rimma Aleksejeva3599214, 56649020 rimma.aleksejeva@narva.ee

Kaevetööde eeskiri

Taotlus kaeveloa saamiseks / Garantiikiri (Trükkimiseks paberkandjal)

Küsimuste korral võtke palun ühendust Kommunaal- ja ehitusosakonna ehituse vanemspetsialistiga Nikolai Kuzmik 3599162,

5692 3000 nikolai.kuzmik@narva.ee

Avaldus territooriumi sulgemiseks (Trükkimiseks paberkandjal)

Küsimuste korral võtke palun ühendust Kommunaal- ja ehitusosakonna ehituse vanemspetsialistiga Nikolai Kuzmik 3599162,

5692 3000 nikolai.kuzmik@narva.ee

Küsimuste korral võtke palun ühendust heakorra vanemspetsialistiga Anastassija Potapova 3599196 anastassija.potapova@narva.ee

Narva Linna kaunis kodu 2023 avaldus  (Trükkimiseks paberkandjal)

Küsimuste korral võtke palun ühendust heakorra vanemspetsialistiga Nataliia Magerramova 3599131, 5181353,  nataliia.magerramova@narva.ee

Автор: ALEKSANDR PERVUNIN