Ärist Narvas

► www.investinnarva.ee

Narva traditsioonilisteks tööstusharudeks on olnud tekstiili- ja õmblustööstus ning metalli- ja puidutöötlemine. Linna ettevõtete struktuuris on suurim kaal kaubandusettevõtetel (u 27%). Järgnevad muud teenindavad tegevused (u 12%), ehitus (u 11,%), töötlev tööstus  (u 10%). veondus ja laondus (u 10%), kutse-, teadus- ja tehnikalane tegevus (u 8%), kinnisvaraalane tegevus (u 5%), majutus ja toitlustus (u 3%).

9. jaanuariks 2021 oli Äriregistris registreeritud 4436 Narva ettevõtjat, neist on vaid üks suurettevõte (rohkem kui 250 töötajaga): OÜ Fortaco Estonia.  Narvas on 99,9% kõigist ettevõtetest mikro-, väike- ja keskmised ettevõtted.

Narva on küllalt ligitõmbav investeerimise seisukohast: riigi küllalt stabiilse majanduse ja madala inflatsioonitaseme juures on linnal arenenud infrastruktuur ja pangandussüsteem. Linnas on küllaldane hulk kompaktselt asuvaid tootmispindu ja kvalifitseeritud, odavat tööjõudu, madal energiaressursside hind. Eriti meelitavaks teeb linna piiriäärne asukoht - see on otsene pääs vene turule, lisandub keele ja idanaabri psühholoogia tundmine.

Investeeringud Narva ettevõtetesse on hea väljund lääne investeerijatele, kes vaatamata suurele soovile vene turul töötamiseks kardavad investeerida vahendeid vene majandusse.

Täiendav info

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse ja tarbijakaitse teenistus
Peetri plats 3-7, 20308 Narva
tel 3599083, 3599044
e-post areng@narva.ee