Linnamajandusamet

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (rg-kood 75039729)
Peetri plats 3-23, tel 3599155, linnamajandus@narva.ee
Põhimäärus
Hankekord

Tööaeg: E 8.00-18.00, T-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00. Lõuna: 12.00-13.00.
Vastuvõtuajad: esmaspäev 13.00-17.00 ning kolmapäev 10.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Natalja Šibalova
3599135
Peetri pl 3-23
Sekretär
Darja Orehhova
3599155, 5199 1133
Peetri pl 3-23
Referent-tõlk
Inga Auer
3599153
Peetri pl 3-23
Riigihangete spetsialist
 
3599255
 
Peetri pl 3-22

 

Korrakaitseteenistus

Jurist-teenistuse juht
Dmitri Djakov
 
3599132, 5665 0669
dmitri.djakov@narva.ee
Peetri pl 3-3
 
Peaspetsialist
Anna Galaktionova
 
3599074, 5694 0085
anna.galaktionova@narva.ee
Peetri pl 3-3
avaliku ürituse loa taotlus, ilutulestiku korraldamise loa taotlus, tasuline parkimisala, kahju hüvitamise taotlus, ettekirjutused heakorra eeskirjade rikkumise eest, ebaseaduslikud prügilad, pooleliolevad ehitised, sõidukite teisaldamine, elanikkonna konsulteerimine korrakaitse küsimustes
Vassili Mihhailov
3599075, 5300 1358
vassili.mihhailov@narva.ee
Peetri pl 3-3
ettekirjutused heakorra eeskirjade rikkumise eest, valesti pargitud sõidukid, koerte ja kasside pidamise eeskirjad (järelevalve ja menetlus), heakorra eeskirjad (järelevalve ja menetlus), jäätmeseadus (järelevalve ja menetlus)
Vanemspetsialist
Oleg Markov
 
3599152, 5184 096
oleg.markov@narva.ee
Peetri pl 3-3
ettekirjutused heakorra eeskirjade rikkumise eest, valesti pargitud sõidukid, koerte ja kasside pidamise eeskirjad (järelevalve ja menetlus), heakorra eeskirjad (järelevalve ja menetlus), jäätmeseadus (järelevalve ja menetlus)

Kommunaal- ja ehitusosakond

Tatjana Lennuk
3599139, 5615 7297
tatjana.lennuk@narva.ee
Peetri pl 3-21
kommunaal- ja ehitusosakonna töö planeerimine, koordineerimine ja juhtimine, aruandlus ning kommunaalküsimused
Igor Kruglov
3599136, 5615 7294
igor.kruglov@narva.ee
Peetri pl 3-21
liikluskorraldus, liikluskorraldusvahendid, foorid, NLV liiklusohutuskomisjon, suuremõõtmelised ja raskekaalulised veosed, taksoveod
Keskkonna vanemspetsialist
Galina Siniorg
3599253, 5191 1077
galina.siniorg@narva.ee
Peetri pl 3-22
keskkonnaalane töö, kalmistud, hulkuvad loomad, korraldatud jäätmeveod
Kommunaalküsimuste vanemspetsialist
Rimma Aleksejeva
3599214, 56649020
rimma.aleksejeva@narva.ee
Peetri pl 3-21
linna tänavavalgustuse hooldus- ja remont, ülekäigurajade rekonstrueerimine, tänavakivide remont
Heakorra vanemspetsialist
Oksana Parts
3599216, 58553190
oksana.parts@narva.ee
Peetri pl 3-21
linna tänavate hooldustööd, linna mängu- ja spordiväljakute hooldustööd, "Teeme ära!" korraldamine
Heakorra vanemspetsialist
Nataliia Magerramova
3599131, 5181353
nataliia.magerramova@narva.ee
Peetri pl 3-21
linna haljasalade hooldustööd, konkurss "Eesti kaunis kodu"
Heakorra vanemspetsialist
Anastassija Potapova
 
3599196, 5665 0664
anastassija.potapova@narva.ee
Peetri pl 3-21
linna ühistranspordi küsimused, raielubade väljastamine, bussioote- paviljonid ja platvormid, jõulukuusk
Teede vanemspetsialist
Toomas Mägi
5239 474
toomas.magi@narva.ee
Peetri pl 3-21
linnateede ja parklate projekteerimine, rekonstrueerimine ja uusehitus
Teede vanemspetsialist
Aleksandr Tšernossitov
3599134, 5598 1781
aleksandr.tsernossitov@narva.ee
Peetri pl 3-21
linna teede jooksev remont, KÜ kvartaalisiseste teede remont, sadeveekanalisatsioon
Ehituse vanemspetsialist
Aleksandr Artemjev
3599166, 5665 4230
aleksandr.artemjev@narva.ee
Peetri pl 3-22
kultuuriosakonna ametiasutusele kuuluvate hoonete ja rajatiste remondi- ja ehitustööd
Ehituse vanemspetsialist
Nikolai Kuzmik
3599162, 5692 3000
nikolai.kuzmik@narva.ee
Peetri pl 3-21
hoonete ja rajatiste remondi- ja ehitustööd, kaevetööd, drenaažikraavid
Ehituse vanemspetsialist
Jevgeni Smirnov
3599167, 5305 2316
jevgeni.smirnov@narva.ee
Peetri pl 3-21
hoonete ja rajatiste remondi- ja ehitustööd

Varade osakond

Jelena Skulatšova
3599156
jelena.skulatsova@narva.ee
Peetri pl 3-23
varade osakonna töö planeerimine, koordineerimine ja juhtimine, aruandlus, ameti direktori asendamine
Peaspetsialist
Jekaterina Kazakova
3599138, 5665 0661
jekaterina.kazakova@narva.ee
Peetri pl 3-23
linnavara kasutusse andmise, üüri- ja kasutuslepingutega seotud küsimused, maa-alade KÜ-de kasutusse andmine parkimisplatside, mänguväljakute rajamiseks ning jäätmekonteinerite paigaldamiseks; linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks; dokumentide ettevalmistamine üüri- ja kommunaalvõlgade sissenõudmiseks, linnavarakomisjon, lepinguliste kohustuste täitmise kontroll
Peaspetsialist
Irina Geveller
3599142, 5665 0191
irina.geveller@narva.ee
Peetri pl 3-23
munitsipaaleluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud küsimuste lahendamine, Narva linna poolt vara pärimise korraldamine, munitsipaaleluruumide ja päritud vara avalike enampakkumiste ja võõrandamise korraldamine,  SA-ga Narva Linnaelamu koostöö korraldamine ja koordineerimine
Peaspetsialist
Andrei Korol
3599197, 5615 7283
andrei.korol@narva.ee
Peetri pl 3-22
Linnamajandusameti bilansis olevate ehitiste remondiga seotud lepingute täitmise koordineerimine, Päästeameti ettekirjutuste täitmiseks vajalike tööde korraldamine ja tegemine LMA bilansis olevate hoonete osas, omaniku nimel linna haldusterritooriumiga seotud ehitusprojektide läbivaatamine ja kooskõlastamine
Vanemspetsialist
599144
Peetri pl 3-23
linnavara üüri-ja kasutuslepingute registri pidamine, vara üürile andmine, töö võlgnikega, varade osakonna dokumentide tõlkimine, lepingute täitmise kontrolli ettevalmistamine, sekretäri ja referent-tõlgi asendamine
Vanemspetsialist
Tarmo Tammiste
 
3599164
Peetri pl 3-23
tarmo.tammiste@narva.ee
sundvõõrandamisega, sh sundvalduse seadmisega seotud tööde teostamine, linnavara koormamine servituutidega, sh isikliku kasutusõiguse seadmine, maa munitsipaliseerimisega seotud tööde teostamine
Vanemspetsialist
Irina Kuzmina
 
3599151, 5303 3522
Peetri pl 3-23
irina.kuzmina@narva.ee
linnavara võõrandamine, vara omandamine, hoonestusõigus, avalike enampakkumiste korraldamine, lepinguliste kohustuste täitmise kontroll, peremehetu vara hõivamine, linna poolt vara pärimine
Vanemspetsialist
Svetlana Nikiforova
3599141, 5648 7827
svetlana.nikiforova@narva.ee
Peetri pl 3-23
korteriühistute ja aiandusühistute toetamine linnas kehtivate kordade raames (projektid "Kodulinn kaunimaks", "Uus elu sinu hoovile")
Vanemspetsialist
Igor Aal
3599165, 5615 7298
Peetri pl 3-23
igor.aal@narva.ee
linnavara objektide korrashoid ja hooldamine, avariitööd, linna videovalve süsteem
Spetsialist
Marina Leitsinger
3599157, 5099 155
marina.leitsinger@narva.ee
Peetri pl 3-23
munitsipaaleluruumide müügi korraldamine, eluasemekomisjon
Spetsialist
Aleksandr Pervunin
3599143, 5171 223
Peetri pl 3-23
aleksandr.pervunin@narva.ee
infokeskkonna juurutamine, linnavara registrite pidamine ja linnavara andme uuenduste läbiviimine, ruumi andmetel põhinevate rakenduste haldamine, registrite pidamine

Haldusteenistus

Haldusjuht
Jelena Magdina
3599160, 5656 7571
Peetri pl 3-23
vara üürile andmine, üüriarved ja kommunaalmaksed, linnavarakomisjon
Administraator
Rafael Sharafetdinov
5323 1677
rahvastemaja@narva.ee
Kreenholmi 25
Narva Rahvaste Maja (Kreenholmi 25) haldus
Valvurid
5066 816
Kreenholmi 25
Narva Rahvaste Maja (Kreenholmi 25) valve