31.05.2023: Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava muudatuste avalik arutelu


Narva linna jäätmekava

Narva linna jäätmekava 2023-2029 (→ 04.05.2023: Jäätmekava avalikustamise teade)Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine

Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni 17.12.2018 protokoll nr 1-3/13731


Narva linna arengukava ja üldplaneering

Narva linna arengukava 2035 kinnitamine 
Arengukava (*.pdf)

Narva linna üldplaneering


Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava

Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine
/Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 144/


Narva linna kliima- ja energiakava

Narva linna kliima- ja energiakava 2035


Narva linna kultuuristrateegia

Narva linna kultuuristrateegia 2030


Narva noorsootöö arengukava

Narva noorsootöö arengukava 2021-2026


Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava

Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030


Sotsiaalhoolekande arengukava

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014 - 2020


Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsus nr 215 Narva linna ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kehtestamine

Lisa: Narva linna ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027


Narva sadamate arengukava

Narva sadamate arengukava 2009-2018

Narva linna sadamate arengukava 2009-2018 eelnõu avaliku arutelu koosoleku protokoll