Narva linna üldplaneeringu lähteisukohad ja linnavalitsuse seisukohad esitatud ettepanekutele

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Narva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu visiooni ja põhimõtete määramine ning maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta.

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 1 kogusime ettepanekuid Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse dokumendile. Esitatud märkuste kohaselt oleme täiendanud Narva linna üldplaneeringu lähteisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse dokumenti ning oleme koostanud tabeli, kuhu on koondatud ettepanekud ning linnapoolsed seisukohad esitatud ettepanekutele.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee