Ettepanekute küsimine Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Ettepanekute küsimine Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse osas.

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Algatamise otsusega on võimalik tutvuda siin. Narva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu visiooni ja põhimõtete määramine ning maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta.

Kutsume Narva linnaelanikke esitama ettepanekuid Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsusele (LS ja KSH VTK). Ettepanekuid saab esitada kuni 20.12.2021 postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Narva linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK-ga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või siin: https://gofile.me/6tNNn/fHl86lvKV.