Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse OÜ Ekovir (registrikood 10548331, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28, 41541; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressil Lääne tn 5, Narva linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 51106:001:0021).

Ettevõte tegevuseks on jäätmete taaskasutamine – jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine (R12y); jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut (D14).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117213 taotluse nr T-KL/1009368.

Jelena Molodtsova
KMH vanemspetsialist
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalitsus
tel 3599173