Planeeringute dokumentide Maa-ametile (maakatastripidajale) esitamise juhend pdf
Условные обозначения целевого назначения грунтов pdf

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord / Порядок соглашения по строительству соответствующих детальной планировке сооружений и несению связанных со строительством расходов


Старые схемы детальных планировок города Нарва (pdf):
200720082009201020112012201320142015