Narvas tähistati Euroopa koostööpäeva

21. septembril 2021 toimus Narvas Vaba Lava ruumides ja Peterburis Balti Majas Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi poolt korraldatud üritus, mis oli pühendatud Euroopa koostööpäeva 10. aastapäeva tähistamisele. Ürituselt tehti ka otseülekanne, nii et kõik, kes ei saanud kohal olla, said seda vaadata.

Logod

Narva AÖA foto

Ürituse alguses tervitas Narva linnapea Ants Liimets kõiki osalejaid ja märkis Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö olulisust. Piiriülese koostöö olulisust rõhutasid oma pöördumises osalejatele ka Venemaa Föderatsiooni majandusarengu ministeeriumi integratsiooniprojektide ja SRÜ riikide arendusosakonna direktori asetäitja Anna Popova ja rahandusministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö talituse juhataja Margarita Golovko.

NarvaAÖA foto

Narva AÖA foto

Pärast tervitussõnu esitleti projekte "Piirideta muusika piirilinnas" (Borderless), "Uued tehnoloogiad ja innovatsioon teatris" (NTIT) ja "Jõepromenaadid-3" (River Promenades-3).

Narva ja Ivangorodi ühiselt ellu viidud projekt "Jõepromenaadid-3" valiti programmi raames välja Euroopa koostööpäeva tähistamiseks, kuna see on üks piiriüleste koostööprojektide „lipulaev". Narva giidid, Maria Semenova ja Denis Bjorkland tegid suurepärast tööd ja näitasid meie promenaadi läbi ajaloo prisma ning rääkisid ka selle tänase atraktiivsuse saladusest. Ettekanne osutus väga meelelahutuslikuks. Projekti "Jõepromenaadid-3" meeskond Ivangorodist esitas promenaadi Venemaa poolt.

Projekti "Piirideta muusika piirilinnas", mille eesmärk on parandada kultuurikoostööd kohalike ja piirkondlike kogukondade vahel Eesti ja Venemaa piirialadel, esitles meie linna põliselanik Oleg Pissarenko ja Vene partner Elizaveta Onuk. Vaba Lava SA esindajad koostöös Peterburi partneriga rääkisid projekti "Uued tehnoloogiad ja innovatsioon teatris" tulemustest, mille eesmärk on suurendada piiriüleste VKEde konkurentsivõimet loomemajanduses, stimuleerides innovatsiooni, teadustööd ja tehnoloogiaarendust.

Ürituse teise osa eesmärk oli motiveerida projektimeeskondi edasiseks produktiivseks koostööks, ilma milleta piirialad kaotavad mitte ainult majanduslikus, vaid ka kultuurilises ja sotsiaalses aspektis.

Euroopa koostööpäeva peetakse igal aastal 21. septembril. Selle eesmärk on tähistada Euroopa ühisprojektide saavutusi ja tuua esile nende projektide kaudu saavutatud muutusi paremuse poole.

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.
Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering on 539 322,56 eurot ning programmi toetus 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019 - juuni 2022). Täiendav info projektist on leitav lingil: http://www.forttour.net/1-promenades_rus.html.

Logo

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Olga Smirnova
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel. 3599275
olga.smirnova@narva.ee