4.08.2022 paigaldati Narva – Narva-Jõesuu teele "Narva tanki" asukoha lähedusse ajutised liiklusmärgid, mis keelavad sõiduki peatumise teepeenral

Selle põhjuseks on asjaolu, et teepeenrale pargitud sõidukid ohustavad teisi liikluses osalejaid. Nende tõttu peavad jalakäijad liikuma sõiduteel, seades sellega ohtu oma elu.

Vahetult tanki kõrval asuv parkla jääb avatuks.

Tuletame ka meelde, et avalikes kohtades on keelatud tarbida alkoholi, kasutada keelatud sümboolikat ja teha muid toiminguid, mida saab käsitleda avaliku korra rikkumisena.


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet