Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub teisipäeval 30. novembril 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.
Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata www.volis.ee infosüsteemis.
 
Päevakord:
1. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (OE084).
2. Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (OE085).
3. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE086).
4. Narva linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine (OE087).
 
 
Katri Raik
Linnavolikogu esimees