Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 23. septembril 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata www.volis.ee.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord" muutmine (ME017).
2. „Narva linna arengukava aastateks 2008-2024" muutmine (ME019).
3. Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine (OE080).
4. Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine (OE079).
5. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme J. Raudi arupärimisele „Linnavalitsuse töölt lahkunud teenistujad" (27.08.2021 nr 2-21/8107) vastab linnapea A. Liimets (13.09.2021 nr 1.27/8107-2).
6. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu esimehe T. Stolfati arupärimisele „Kodanikualgatuse projektide elluviimise kohta" (03.09.2021 nr 2-21/8370) vastab linnapea A. Liimets (17.09.2021 nr 1.27/8370-2).
7. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu esimehe T. Stolfati arupärimisele „Narva linna ühiselamutest" (03.09.2021 nr 2-21/8372) vastab linnapea A. Liimets (17.09.2021 nr 1.27/8372-2).


Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees