Hanketeade nr 28 /lisatud 11.04.2022/

Riigihangete registris avaldati 11.04.2022 järgmine teade:
Viitenumber 248951 - Narva linna teede remonttööd 2022.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (75039729).

Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 09.05.2022 9:00.