Avalik kirjalik enampakkumine (müügikoht: Pimeaia tn 3//5//Pimeaed)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Narvas Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistu osa üldpindalaga 22,5 m² (skeemil) üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

kasutusala - müügikoht;
 ♦ üürilepingu kehtivusaeg - 1 aastat;
  ♦ üüritasu alghind - 20 eurot kuus;
   ♦ osavõtutasu - 32 eurot;
    ♦ tagatisraha -  60 eurot.

Müügikoht: Pimeaia tn 3//5 //Pimeaed

Üürilepingu lisatingimused:
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• piirneva territooriumi hoolduskulude kompenseerimine (koristus, prügivedu);
• paigaldatava müügikoha (nt müügikioski) seisundi ja disaini kooskõlastamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga;
• müügikoht peab olema valmis 1. juuliks;
• müügikoha minimaalne lahtiolekuaeg – igapäevaselt 1. juulist septembrini 10.00-22.00, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui üürnik soovib lahtiolekuaega pikendada, kooskõlastatakse see Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb 14. juuniks 2022. aastal kuni kella 16.00-ni esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti e-posti aadressile (linnamajandus@narva.ee) digitaalselt allkirjastatud pakkumus, märkides allkirjastatud dokumendi konteineri nimes ainult vara aadressi (Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed, Narva).
Samuti võib pakkumusega kinnise ümbriku ise kohale tuua hiljemalt 14.06.2022. a kella 16.00-ni Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3–23 (4. korrus), kabinet 4, tööpäeviti (E 8.00–18.00; T, K, N 8.00–17.00; R 8.00–16.00; lõunavaheaeg 12.00–13.00; telefon 3599155).

Enampakkumine toimub 15.06.2022. a kell 10.30 linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3-22/2 (III korrus).

Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud tingimuste ja lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi failis või kinnises ümbrikus;
4. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
5. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
6. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
7. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Kõik enampakkumises osalemiseks nõutud dokumendid peavad olema esitatud ühes kinnises ümbrikus.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kontole nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 14. juuniks 2022.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka.

Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot enampakkumise toimumise ja lisatingimuste kohta saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (tel 5665 0661, tel 5656 7571).