Statistikaameti andmetel 2023. aastal oli tööga hõivatute Narva elanike arv 23,5 tuhat. Tööhõive määr (ehk hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus) oli 2023. aastal Narvas 54,7% (Eesti...

Narva tööturu põhinäitajad

Statistikaameti andmetel 2023. aastal oli tööga hõivatute Narva elanike arv 23,5 tuhat. Tööhõive määr (ehk hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus) oli 2023. aastal Narvas 54,7% (Eesti...

Keskkonnaagentuuri andmetel moodustas 2022. aastal jäätmete koguteke Narvas 673 029 tonni. Nendest moodustasid 82% (553 093 tonni) termilistes protsessides tekkinud jäätmed (sh peamiselt...

Narvas tekib aastas 238 kg olmejäätmeid ühe linnaelaniku kohta

Keskkonnaagentuuri andmetel moodustas 2022. aastal jäätmete koguteke Narvas 673 029 tonni. Nendest moodustasid 82% (553 093 tonni) termilistes protsessides tekkinud jäätmed (sh peamiselt...

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel elab 01.01.2024 seisuga Narvas 29 080 naist (s.o 55% Narva linna elanikkonnast).

Naised moodustavad üle poole Narva linna rahvastikust

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel elab 01.01.2024 seisuga Narvas 29 080 naist (s.o 55% Narva linna elanikkonnast).

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel oli 01.01.2024 seisuga Narvas 26 060 Eesti kodakondsusega elanikku (s.o 49% Narva elanikkonnast). Nendest on 6...

Narva linna elanikest on kõige rohkem Eesti kodanikke

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel oli 01.01.2024 seisuga Narvas 26 060 Eesti kodakondsusega elanikku (s.o 49% Narva elanikkonnast). Nendest on 6...

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Narva majutusettevõtetes majutatud 33 432 turisti, mis on 6% võrra rohkem kui 2022. aastal (31 621 majutatud turisti).

Narva turismi näitajad kasvasid

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Narva majutusettevõtetes majutatud 33 432 turisti, mis on 6% võrra rohkem kui 2022. aastal (31 621 majutatud turisti).

Statistikaameti andmetel oli 2023. аastal Narvas 2945 ühingut, sealhulgas 981 mittetulundusühingut ja 1964 äriühingut.

Kui palju on Narvas ühinguid?

Statistikaameti andmetel oli 2023. аastal Narvas 2945 ühingut, sealhulgas 981 mittetulundusühingut ja 1964 äriühingut.