« Назад

Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Linda tn 4)

Linnamajandusamet (edaspidi ka Enampakkumise korraldaja) kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks.

Üldinfo

Üürile antakse Narvas Linda tn 4 hoones 1. korrusel asuvad ruumid nr 3, 4, 11-15 üldpindalaga 64,9 m² järgmistel tingimustel:
• kasutusala – kontor;
• üürilepingu kehtivusaeg – viis aastat;
• üüritasu alghind – 300 €/kuu;
• osavõtutasu – 32 eurot;
• tagatisraha – 900 eurot.

Üürilepingu lisatingimused:
• investeerimine linnavarasse selle kordategemiseks, et linnavara saaks kasutada vastavalt üürilepingu tingimustele;
• tasumine hoone ja külgneva territooriumi hooldus- ja ülalpidamiskulude eest vastavalt jooksva aasta kulutuste kalkulatsioonile;
• kommunaalteenuste eest tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.

Enampakkumine toimub 14.12.2021. a kell 14.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3–22 (3. korrus).

Täpsemat infot saab telefonidelt: 3599138, 56650661, 3599160, 56567571.

Enampakkumine korraldatakse kooskõlas Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määrusega nr 14 "Linnavara kasutusse andmise kord".

Osalemine

Enampakkumisest võivad osa võtta füüsilised isikud isiklikult või esindaja kaudu ning seadusega sätestatud registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb kuni 13. detsembri 2021 kella 16.00-ni esitada või saata postiga/kullerpostiga Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile aadressil Narva linn, Peetri plats 3–23 (4. korrus) kinnine ümbrik pakkumusega, märkides ümbrikule ainult vara aadressi (Linda tn 4, Narva).  
Kinnist ümbrikku pakkumisega saab esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile aadressil Narva linn, Peetri plats 3–23 (4. korrus) tööpäevadel (E-R 8.00–16.00; lõunavaheaeg 12.00–13.00; telefon 3599138, 56650661 või 3599160, 56567571).

Juhul, kui esitatakse e-postiga digitaalselt allkirjastatud pakkumus e-postile: linnamajandus@narva.ee, tuleb märkida digitaalselt allkirjastatud dokumendi konteineri nimes ainult vara aadressi (Linda tn 4).

Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti kõik alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumuse summa (eurodes);
3. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus enampakkumise tingimustega;
4. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
5. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
6. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Mittetähtaegselt või kehtestatud tingimustele mittevastavaid ning enampakkumisel osalemis-õigust mitteomavate isikute pakkumisi ei arvestata.

Osavõtutasu ja tagatisraha

Hiljemalt 13. detsembri kella 16.00-ks peab osaleja tasuma enampakkumise osavõtutasu (32 eurot) ja tagatisraha (300 eurot) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank.

Makse tegemisel tuleb makse selgitusse märkida:
• enampakkumise linnavara nimetus ja aadress (Linda tn 4, Narva);
• kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada pakkuja ees- ja perekonnanimi, kelle eest makstakse.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Ülejäänud osalejatele  tagastatakse tagatisena tasutud summa 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul päevast, mil Narva Linnavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või tunnistab selle nurjunuks. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Osavõtutasu pakkujale ei tagastata ja selle arvel kaetakse enampakkumise korraldamise kulud.

Enampakkumise tulemuste selgitamine

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema üüri pakkumuse.

Enampakkumise tulemused kinnitab Narva Linnavalitsus oma korraldusega ühe kuu jooksul pärast selle toimumist.

Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse võitjaga kasutusleping (lisa). Juhul, kui enampakkumise võitja keeldub kahe nädala jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast lepingu sõlmimisest, võib Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjon tunnistada enampakkumise võitja lepingu sõlmimise õiguse kaotanuks. Enampakkumise korraldaja teavitab sellest suuruselt järgmise pakkumuse teinud osalejat. Viimase nõusolekul kinnitab Narva Linnavalitsus ta enampakkumise võitjaks ja temaga sõlmitakse kasutusleping.