Narva on loodud kaks uut turismimagnetit: valguse- ja heliinstallatsioon Joala vabrikus ning Kreenholmi virtuaaltuur.

Juuni lõpus valmisid Narvas kaks põnevat pilootprojekti

Narva on loodud kaks uut turismimagnetit: valguse- ja heliinstallatsioon Joala vabrikus ning Kreenholmi virtuaaltuur.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel.  Narva linna arengukava muutmise eelnõu ...

Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel.  Narva linna arengukava muutmise eelnõu ...

25. mail toimus toidulaat "Narva Maitsed 2024". Narva elanikud ja linna külalised proovisid maitsvaid, mitmekülgseid ja kaunilt vormistatud roogasid, mida pakuti laadal osalejate poolt,...

10. korda toimunud toidulaat Narva Maitsed oli edukas

25. mail toimus toidulaat "Narva Maitsed 2024". Narva elanikud ja linna külalised proovisid maitsvaid, mitmekülgseid ja kaunilt vormistatud roogasid, mida pakuti laadal osalejate poolt, keda oli...

Toidulaada Narva Maitsed 2024 kava 25. mai 12:00-18:00 • Ida-Virumaa kohvikute ja restoranide poolt pakutavate toitude laat • Võistlus "Narva Maitsed 2024" Žürii hindab osalejaid...

Toidulaat Joaorus

Toidulaada Narva Maitsed 2024 kava 25. mai 12:00-18:00 • Ida-Virumaa kohvikute ja restoranide poolt pakutavate toitude laat • Võistlus "Narva Maitsed 2024" Žürii hindab osalejaid...

Arenduse ja Ökonoomika Amet otsib oma meeskonda töökat ja teotahtelist ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse peaspetsialisti. Kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikiri...

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse peaspetsialist

Arenduse ja Ökonoomika Amet otsib oma meeskonda töökat ja teotahtelist ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse peaspetsialisti. Kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikiri...

Narva linnapiirkonnas kinnitati tegevuskava põhinimekirja kolm projekti - Stockholmi platsi ehituse 2. etapp ja üürimajad Fama ja Raudsilla tänaval.

Esimesed tegevuskavad Narva, Pärnu ja Tallinna linnapiirkondade arendamiseks on kinnitatud

Narva linnapiirkonnas kinnitati tegevuskava põhinimekirja kolm projekti - Stockholmi platsi ehituse 2. etapp ja üürimajad Fama ja Raudsilla tänaval.

Regionaalarengu auhind ehk regionaalmaasikas antakse välja kord aastas hea mõjuga väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas.   Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab...

Regionaalmaasikas

Regionaalarengu auhind ehk regionaalmaasikas antakse välja kord aastas hea mõjuga väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas.   Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab...

Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet   Rootsi Suursaatkond,  Rootsi aukonsulaat Narvas, Soome instituut ja Narva linn korraldavad 8.mail 2024 kell 16.00 Narvas...

8.mail 2024 algusega kell 16.00 toimub Stockholmi platsi pidulik avamine

Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet   Rootsi Suursaatkond,  Rootsi aukonsulaat Narvas, Soome instituut ja Narva linn korraldavad 8.mail 2024 kell 16.00 Narvas...

Toetuse andmise eesmärk Ida-Viru maakonna linnapiirkondades on tõsta linnaruumi, vaba aja veetmise võimaluste ja säästva liikuvuse taristu atraktiivsust. Projekti ettepanekute vooru...

Selgusid meetme “Suuremate linnapiirkondade arendamine” linnaarendusprojektide vooru tulemused

Toetuse andmise eesmärk Ida-Viru maakonna linnapiirkondades on tõsta linnaruumi, vaba aja veetmise võimaluste ja säästva liikuvuse taristu atraktiivsust. Projekti ettepanekute vooru...

Statistikaameti andmetel 2023. aastal oli tööga hõivatute Narva elanike arv 23,5 tuhat. Tööhõive määr (ehk hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus) oli 2023. aastal Narvas 54,7% (Eesti...

Narva tööturu põhinäitajad

Statistikaameti andmetel 2023. aastal oli tööga hõivatute Narva elanike arv 23,5 tuhat. Tööhõive määr (ehk hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus) oli 2023. aastal Narvas 54,7% (Eesti...

Arenduse ja Ökonoomika Amet viis perioodil 27.02.2024 kuni 14.03.2024 läbi veebiküsitluse Narva linna elanike seas, eesmärgiks oli kaardistada inimeste ootusi Kadastiku karjääri (järve) ümbritseva...

Küsitluse "Kadastiku karjääri (järve) puhkeala" tulemused

Arenduse ja Ökonoomika Amet viis perioodil 27.02.2024 kuni 14.03.2024 läbi veebiküsitluse Narva linna elanike seas, eesmärgiks oli kaardistada inimeste ootusi Kadastiku karjääri (järve) ümbritseva...

Keskkonnaagentuuri andmetel moodustas 2022. aastal jäätmete koguteke Narvas 673 029 tonni. Nendest moodustasid 82% (553 093 tonni) termilistes protsessides tekkinud jäätmed (sh peamiselt...

Narvas tekib aastas 238 kg olmejäätmeid ühe linnaelaniku kohta

Keskkonnaagentuuri andmetel moodustas 2022. aastal jäätmete koguteke Narvas 673 029 tonni. Nendest moodustasid 82% (553 093 tonni) termilistes protsessides tekkinud jäätmed (sh peamiselt...

Märtsis 2024 korraldab Töötukassa Ida-Virumaa osakond tööandjatele töötajate värbamispäevad, mis annavad võimaluse kõigil tööotsijail kohtuda erinevate firmade ja ettevõtete esindajatega. ...

Värbamispäev Narvas

Märtsis 2024 korraldab Töötukassa Ida-Virumaa osakond tööandjatele töötajate värbamispäevad, mis annavad võimaluse kõigil tööotsijail kohtuda erinevate firmade ja ettevõtete esindajatega. ...

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel elab 01.01.2024 seisuga Narvas 29 080 naist (s.o 55% Narva linna elanikkonnast).

Naised moodustavad üle poole Narva linna rahvastikust

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel elab 01.01.2024 seisuga Narvas 29 080 naist (s.o 55% Narva linna elanikkonnast).

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostab Kadastiku puhkeala teostatavus- ja tasuvusanalüüsi. Selle analüüsi tulemuste alusel on kavandatud selle territooriumi edasine etapiline arendamine.

Kutsume osalema lühiküsitluses ja avaldama arvamust Kadastiku puhkeala edasise arendamise kohta

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostab Kadastiku puhkeala teostatavus- ja tasuvusanalüüsi. Selle analüüsi tulemuste alusel on kavandatud selle territooriumi edasine etapiline arendamine.

Ootame töötubadest osa võtma järgmiste organisatsioonide esindajaid: Ida-Virumaal tegutsevad MTÜd ja SAd (sh korteri- ja garaažiühistud, õpilasesindused, noortekeskused, vabatahtlikud...

Väikeprojektide töötoad

Ootame töötubadest osa võtma järgmiste organisatsioonide esindajaid: Ida-Virumaal tegutsevad MTÜd ja SAd (sh korteri- ja garaažiühistud, õpilasesindused, noortekeskused, vabatahtlikud...

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne...

1. märtsist saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne...

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel oli 01.01.2024 seisuga Narvas 26 060 Eesti kodakondsusega elanikku (s.o 49% Narva elanikkonnast). Nendest on 6...

Narva linna elanikest on kõige rohkem Eesti kodanikke

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel oli 01.01.2024 seisuga Narvas 26 060 Eesti kodakondsusega elanikku (s.o 49% Narva elanikkonnast). Nendest on 6...

Kogukonnaveeb ja arendustegevused on osa Siseministeeriumi strateegilisest partnerlusest “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026”. Kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse...

Kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamise info

Kogukonnaveeb ja arendustegevused on osa Siseministeeriumi strateegilisest partnerlusest “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026”. Kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse...

Kell lööb endiselt iga täistund alates kella 9.00-st kuni 21.00-ni, muusikapala kõlab argipäeviti kolm korda - 9.00, 12.00 ja 18.00. Nädalavahetustel, riigipühadel, riiklikel tähtpäevadel ja...

Alates 21. veebruarist kõlab Narva raekoja kella helin uue kava järgi

Kell lööb endiselt iga täistund alates kella 9.00-st kuni 21.00-ni, muusikapala kõlab argipäeviti kolm korda - 9.00, 12.00 ja 18.00. Nädalavahetustel, riigipühadel, riiklikel tähtpäevadel ja...