Narva Noorteparlament

Narva Noorteparlament noortevolikoguna tegutsev Narva noortest koosnev osaluskogu, mis esindab Narva noorte huve. Narva Noorteparlamendi eesmärgiks on arutada linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid Narva Linnavolikogule ja Narva Linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. Oma tegevuse raames teeb parlament koostööd Narva Noortekeskuse, õpilasesinduste ja teiste noorteorganisatsioonidega. Samuti algatab noorteprojekte ja üritusi ning aitab kaasa teiste noorteprojektide edasiliikumisele. Noorte aktiivse kodanikutegevuse toetamiseks ja edendamiseks Narva Noorteparlament toetab noorte initsiatiivi ja ühistegevust, teostab infovahetust (sh kohalike meediakanalite kaudu), arendab koostööd ja suhteid üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasemel.