Asjaolud, mida tuleb arvestada algsetel (konkurss, projekteerimine) kui ka järgnevatel (ehitamine, kasutusloa väljastamine) etappidel, on järgmised: Projekteerimiseks on...

Geodeetiliste mõõdistuste meelespea

Asjaolud, mida tuleb arvestada algsetel (konkurss, projekteerimine) kui ka järgnevatel (ehitamine, kasutusloa väljastamine) etappidel, on järgmised: Projekteerimiseks on...

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded   T Ä H E L E P A N U ! 01.01.2018 TOIMUS ÜLEMINEK BALTI 1977. AASTA KÕRGUSSÜSTEEMILT (BK77) EUROOPA...

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korraldamise reeglistik

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded   T Ä H E L E P A N U ! 01.01.2018 TOIMUS ÜLEMINEK BALTI 1977. AASTA KÕRGUSSÜSTEEMILT (BK77) EUROOPA...

Geodeedid Sobiva ettevõtja leidmiseks geodeetiliste tööde valdkonnas saab kasutada Majandustegevuse registrit  » mtr.mkm.ee  (Tegevusala: Ehitusuuringud). ...

Geodeedid

Geodeedid Sobiva ettevõtja leidmiseks geodeetiliste tööde valdkonnas saab kasutada Majandustegevuse registrit  » mtr.mkm.ee  (Tegevusala: Ehitusuuringud). ...