31.01.24

 

Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine
Jäätmed
Andmekaitse Inspektsiooni selgitus kaamerate kasutamisest elamualadel
Erinevad käitumisjuhised kriisiolukordadeks (infomaterjalid)


Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine

 

Linnamajandusamet teatab, et ajavahemikus 01.02.-31.12.2024 osutatakse korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajatele ja liikmetele juriidilise nõustamise teenust. Eelmainitud ühistute esindajate ja liikmete nõustamine on tasuta.
Vastuvõtule registreerimine toimub helistades tel 56459212 (sh Viberi vahendusel) või e-posti teel konsultant.narva@gmail.com.
Kohapeal nõustamine toimub aadressil Peetri plats 3-16 (I korrus) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00-18.00.Aiandusühistute toetus
 


11.04.2022: Narva linnale kuuluva freespuru taaskasutamiseks eraldamine
Linnale kuuluva freespuru taaskasutamiseks eraldamist reguleerib kord.
Freespuru eraldamiseks taotluse vorm ja sellega esitatav garantiikiri on siin.
Lisainfo: Aleksandr Tšernossitov, tel 55981781, aleksandr.tsernossitov@narva.ee.


 

Aiandusühistud

Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord (137-k lisad 1, 2, 3, 4)
Aiandusühistute toetus:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.