Linnavalitsus korraldas 15.04.–16.05.2024 üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Linnavalitsus korraldas 15.04.–16.05.2024 üldplaneeringu avaliku väljapaneku, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

www.kriis.ee, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).

Oluline info

www.kriis.ee, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).