31.05.24

foto Nataliia Magerramova Narva LMAHaljasalade ja parkide heakord muutub inimeste jaoks üha tähtsamaks, selle osas tuntakse muret ja tuntakse rõõmu. Narva linna haljasalade hooldustööde eest hoolitseb Linnamajandusamet.

Haljasalade hooldustöid teeb AS Stell Eesti (https://stell.ee/)
Klienditeenindus (24/7): tel 661 8000

Küsimused:
heakorra vanemspetsialist Nataliia Magerramova - nataliia.magerramova@narva.ee.

Haljasalade hooldustööde kaart asub siin.


Hooajaline info:

Niitmishooaeg toimub alates 1. maist kuni 30. septembrini. Maksimaalne muru pikkus peab olema 15 cm va rohumaad.

Sügisene lehtede koristus ja väljavedu toimub alates 1. septembrist kuni 30.  novembrini.

Kevadine koristus ja kokku kogutud prügi väljavedu – hiljemalt 15. mail (välja arvatud alad, kus on lubatud lehtede purustamine). NB! Tööde tegemine sõltub ilmastikust ja haljasalade seisukorrast.

Praht ja jäätmed:
- suvine koristus alates 1. maist kuni 31. oktoobrini
- talvine koristus alates 1.novembrist kuni 30. aprillini

Pargiteede koristus:
- kõnnitee puhastamine prahist, jäätmetest ja mahalangenud lehtedest;
- Igapäevane kõvakattega kõnniteede hooldus lumevabal perioodil teostada imuritega või  käsitöövahenditega;
- talvel lumekoristus ja vajadusel tehtud libedustõrje – liiv või graniitkivi sõelmed, fraktsioon 1-8 mm;
- on vajalik teha täiendav lume- ja libedusetõrje, kui sulalume või lörtsi maksimaalne paksus on 3 cm ning maksimaalse koheva lume paksus 6 cm.

 

On keelatud:
• Soola ja keemilisi vahendeid ei ole lubatud kasutada.