RHR: Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh tiik, mahutid ja torustik) projekteerimine ja ehitamine

Hanketeade nr 24 (lisatud 03.07.2024)

RHR: Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh tiik, mahutid ja torustik) projekteerimine ja ehitamine

RHR: Narva peatänava visioonivõistlus

Hanketeade nr 23 /lisatud 06.06.2023/

RHR: Narva peatänava visioonivõistlus

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hanketeade nr 22 /lisatud 06.06.2023/

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hanketeade nr 17 /lisatud 09.05.2023/

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

RHR: Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

Hanketeade nr 2 /lisatud 03.01.2023/

RHR: Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

RHR: Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamine

Hanketeade nr 1 /lisatud 03.01.2023/

RHR: Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja lähiala detailplaneeringu koostamine

RHR: Narvas asunud hoone (kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

Hanketeade nr 81 /lisatud 10.08.2022/

RHR: Narvas asunud hoone (kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

RHR: Narvas asunud hoone (Narva kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

Hanketeade nr 77 /lisatud 27.07.2022/

RHR: Narvas asunud hoone (Narva kaalukoda, sõjaeelse aadressiga Rüütli 16) maa-aluste konstruktsioonide asukoha ja seisukorra välja selgitamiseks arheoloogilise uuringu ja ehitise auditi teostamine

RHR: Narvas paiknevatel kinnistutel Sepa tn 7A (51101:001:0471), Sepa tänav J1 (51101:001:0433) ja Sepa tn 7B (51101:001:1199) arheoloogilise uuringu läbiviimine

Hanketeade nr 59 /lisatud 28.06.2022/

RHR: Narvas paiknevatel kinnistutel Sepa tn 7A (51101:001:0471), Sepa tänav J1 (51101:001:0433) ja Sepa tn 7B (51101:001:1199) arheoloogilise uuringu läbiviimine

Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava

Hanketeade nr 1 /lisatud 03.01.2022/

Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava

Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Hanketeade nr 5 /lisatud 27.01.2021, muudetud 08.02.2021/

Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine