Hanketeade nr 94 /lisatud 17.09.2021/

Riigihangete registris avaldati 17.09.2021 järgmine hanketeade:
Viitenumber 241259 - Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine (Puškini tänav).

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (75039729).

Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 01.10.2021 kell 9:00.