Hanketeade nr 110 /lisatud 12.10.2021/

Riigihangete registris avaldati 12.10.2021 järgmine hanketeade:
Viitenumber 242164 - Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (75039729).

Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 28.10.2021 kell 9:00.