Оценка экологического воздействия на окружающую среду


Одобренные оценки

Отчет о стратегической оценке на окружающую среду общей планировки старого города г. Нарвы (pdf) и его одобрение (pdf)
 
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду тематической планировки выбора расположения парка ветрогенераторов, расположенного на территории золоотвала №2 Балтийской электростанции, г. Нарва (pdf)
 
Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду общей планировки г. Нарва (zip)
 
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду программы развития транспорта 2009-2015 (pdf)
 
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду территории порта Кулгу (pdf)
 
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду общей планировки промышленной зоны г. Нарва (pdf) и его одобрение (pdf)
 
Отчет об оценке воздействияна окружающую среду строительного проекта прибрежного променада (pdf)
 
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду детальной планировки Калда 16 (pdf) и его одобрение (pdf)
 
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду детальной планировки территории Йоаорг (pdf) и его одобрение (pdf)
Отчет о стратегической оценке воздействия на окружающую среду детальной планировки территории Äkkeküla 2 и Äkkeküla 3 (pdf) и его одобрение (pdf)

Предварительные оценки

„Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti keskkonnamõjude eelhinnang pdf 

Narva linna Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinanng pdf 

Narva trasiitteede eelprojekti keskkonnamõjude eelhinang pdf 

Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva keskkonnamõju hindamise eelhinnang pdf


Отклонённые оценки

"Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu KSH algatamata jätmine pdf 

Narva transiitteede eelprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Narva Balti Elektrijaama Tuhaväljale nr 2 tuulikupargi rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ning ehituslubade väljastamine pdf 

Narva Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise kompleksi rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Narva Väikese Pimeaia rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Narva jõesadama arengukava 2008-2018 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine pdf 

18.12.2008. a. Narva Linnavolikogu otsuse nr. 385 "Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" kehtetuks tunnistamise kohta pdf 

"Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva" keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise investeeringuprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Narva linna veepuhastusjaama rajamise investeeringuprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf 

Narva linnas Gerassimovi tn 5 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine pdf 

Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5f ja Puškini tn 27 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine pdf