Постановление Нарвского Городского собрания от 30.11.2006 № 48 - Riigiteatajapdf

Строительный устав изменён/дополнен
постановлением Нарвского Городского собрания от 15.03.2007 № 6 и
постановлением Нарвского Городского собрания от 26.04.2007 № 14

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone aluspinnaga 0-20 m² ja kuni 5 m kõrgusega ehitamiseks juhend, ning nõudmised kuni 01.07.2015 püstitatud nimetatud hoonete kohta - pdf

Päästeamet koostöös tuleohutusekspertidega on välja töötanud juhendi, mida saab võtta aluseks ehitise auditi tuleohutusosa, või ehitise tuleohutusauditi koostamiseks.
Juhend on leitav Päästeameti kodulehelt.

Незаконно построенное строение


Руководство по регистрации строений, ранее не внесенных в регистр строений pdf