« Tagasi

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et Narva linna kliima- ja energiakava eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel

 
„Narva linna kliima- ja energiakava 2035" on valdkondade ülene arengudokument, mis täpsustab arengustrateegia „Narva linna arengukava 2035" strateegilist sihti saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Kava sõnastab visiooni ja strateegilised eesmärgid ning tegevused nende saavutamiseks aastani 2035. Lisaks linnavalitsuse tegevustele on kava eesmärkide saavutamisel oluline roll täita ka linnakodanikel, ettevõtetel ja teistel organisatsioonidel.
 
Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 14.07.2022. a. Avaliku väljapaneku vältel on kõigil õigus esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta.
 
Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või muutmiseks palume saata kirjalikult aadressile:
 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva
või e-postile: linnamajandus@narva.ee
 
Lisainfo:
Galina Siniorg: galina.siniorg@narva.ee;
Tatjana Lennuk: tatjana.lennuk@narva.ee, tel 3599139.