Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta oma arvamust. Avaliku...

Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta oma arvamust. Avaliku...

Narva linna üldplaneering Staatus:  kehtestatud  24.01.2013.a. nr 3 Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Eesmärk: Narva linna...

Narva linn (2013-2025)

Narva linna üldplaneering Staatus:  kehtestatud  24.01.2013.a. nr 3 Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Eesmärk: Narva linna...

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering  22.11.2012 nr 132 Staatus: kehtestatud Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ...

Narva vanalinna linnaosa üldplaneering

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering  22.11.2012 nr 132 Staatus: kehtestatud Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ...

Staatus: kehtestatud Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Eesmärk: Planeeritava ala sees tööstushoonete rajamiseks sobilike alade määramine,...

Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering

Staatus: kehtestatud Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Eesmärk: Planeeritava ala sees tööstushoonete rajamiseks sobilike alade määramine,...

Narva linna  kehtestatud  üldplaneering 2000-2012.a. ( pdf , 91.7 MB) KÖIDE I KÖIDE II KÖIDE III KÖIDE IV   Narva üldplaneeringu...

Narva linn (2000-2012)

Narva linna  kehtestatud  üldplaneering 2000-2012.a. ( pdf , 91.7 MB) KÖIDE I KÖIDE II KÖIDE III KÖIDE IV   Narva üldplaneeringu...