Direktor Jana Vnukova
info@noortek.ee

Vestervalli tn 9, 20307 Narva
Tel.: 53496029
põhimäärus: https://noortek.ee/wp-content/uploads/2021/04/Narva-Noortekeskuse-pohimaarus-1.pdf

 

Narva Noortekeskus on linna asutus, mis on noorsootöö korraldamise peamiseks instrumendiks: korraldab ja toetab noorsootöö arengut, kasutades muu hulgas avatud noorsootöö meetodit (osaleda saavad kõik noored). Noortevaldkonnas tegutsedes pakub keskus erinevaid noorsooteenuseid: teavitab noori ja noorsootöötajaid, pakub esmast nõustamist, arenguvõimalusi, mitteformaalset ja informaalset õppimist, eneseteostust, osalemist noortevahetustel ja seminaridel ning muid huvitavaid üritusi noortele, noortegruppidele, noorsootöötajatele ja noorsootööga seotud inimestele Narvas. Toetab ka noortealgatusi ning teeb koostööd linna ja riigi koolide ning teiste noorteinstitutsioonidega. Oma töös lähtub noortekeskus noorte vajadustest, võimalustest, huvidest ja vabast tahtest.

 

Rohkem infot Narva Noortekeskuse tegevustest leiab siit:

https://noortek.ee/

https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS

https://www.instagram.com/narva_noortekeskus/

https://vk.com/narvanoortekeskus