Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (rg-kood 75029524)
Peetri plats 3-5, tel 3599140, areng@narva.ee
Põhimäärus
Hankekord

Tööaeg: E 8.00-18.00,T-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00. Lõuna: 12.00-13.00.

Direktor
Anne Veevo
3599041, 5553 5420
anne.veevo@narva.ee
Peetri pl 3-7
- ameti põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannete täitmise tagamine
Anastassia Yakovleva
3599049
anastassia.yakovleva@narva.ee
Peetri pl 3-7/2
- linna arengukava väljatöötamise, ülevaatamise ja täitmise aruandluse korraldamine
- maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel
Sekretär-asjaajaja
Julia Varenik
3599140
areng@narva.ee
Peetri pl 3-7/3
- sissetulnud posti (k.a e-posti) vastu võtmine ja registreerimine, telefonikõnedele vastamine, majanduslike küsimuste lahendamine, personalitoimingute korraldamine, arhiiv, töökeskkonnavoliniku ülesannete täitmine

Projektide teenistus

Juhataja 
Jackline Holter
3599080, 5040 517
jackline.holter@narva.ee
Peetri pl 3-5
- projektide teenistuse juhtimine, teenistuse pädevusse kuuluvate tööülesannete täitmise koordineerimine ja kontroll, nõustamine projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel
Peaspetsialist
Anna Karina
3599081, 5190 8311
anna.karina@narva.ee
Peetri pl 3-7/4
- Euroopa Liidu ja teistesse sihtfondidesse projektide ettevalmistamine ja esitamine ning toetatud projektide elluviimine
Peaspetsialist

 
3599085
Peetri pl 3-7/4
- Euroopa Liidu ja teistesse sihtfondidesse projektide ettevalmistamine ja esitamine ning toetatud projektide elluviimine
Peaspetsialist
 
 
Peetri pl 3-5
- Euroopa Liidu ja teistesse sihtfondidesse projektide ettevalmistamine ja esitamine ning toetatud projektide elluviimine
Vanemspetsialist
Jelena Red
3599046 
jelena.red@narva.ee
Peetri pl 3-5
- Euroopa Liidu ja teistesse sihtfondidesse projektide ettevalmistamine ja esitamine ning toetatud projektide elluviimine
Vanemspetsialist
Erki Kõlli
3599072, 5688 4118
Peetri pl 3-5
- investeeringuprojektide ettevalmistamine ja elluviimine sh projekteerimis- ja ehitustööde tööde korraldamine ja kontroll

Raamatupidamise- ja finantsteenistus

Juhataja
3599043
Peetri pl 3-18
- teenistuse juhtimine, tütarettevõtetega side pidamine
Pearaamatupidaja
Natalja Akimova
3599133
Peetri pl 3-18
- arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti, arenduse ja ökonoomika ameti ning linnamajandusameti raamatupidamise korraldamine
Pearaamatupidaja asetäitja
Veronika Nikitina
3599088
Peetri pl 3-18
- projektide finantsjuhtimine, aruandluse korraldamine, kasutusele võtmata põhivara
Juhtivökonomist
Lidija Sergejenko
3599146, 5692 2895
Peetri pl 3-18
- arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti, arenduse ja ökonoomika ameti ning linnamajandusameti eelarved
Raamatupidaja
Ave Heek
3599145
ave.heek@narva.ee
Peetri pl 3-18
- arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti, arenduse ja ökonoomika ameti ning linnamajandusameti vara ja tulud, reklaamimaks, parkimistasu
Raamatupidaja
Jevgenia Humonen
3599045
Peetri pl 3-18
- arenduse ja ökonoomika ameti põhitegevus, turismiinfokeskused, linnamajandusameti tulud (kohalikud maksud, taksoload, veoload, trahvid)
Raamatupidaja
Jelena Smirnova
3599147
Peetri pl 3-18
- arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti, arenduse ja ökonoomika ameti ning linnamajandusameti töötasud
- linnamajandusameti tulud (üür, varade müük)
Raamatupidaja
Sergei Sinitsõn
3599054
sergei.sinitson@narva.ee
Peetri pl 3-18
- arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti ning linnamajandusameti põhitegevus

Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistus

Olga Smirnova
3599044
olga.smirnova@narva.ee
Peetri pl 3-6
- teenistuse töö korraldamine ja koordineerimine
- teenistuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise kontrollimine
- tarbijate nõustamine
- ettevõtjate nõustamine kaubanduse korraldamise küsimustes
- alkoholiseaduse, tubakaseaduse, väärismetalltoodete seaduse, tarbijakaitseseaduse alusel järelevalve teostamine
- Narva linna investeerimispassi kodulehe haldamine
Peaspetsialist
Viktoria Kaju
3599083
Peetri pl 3-5
- ettevõtjatele, mittetulundusühingute ja sihtasutustele toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamine
- konsulteerimine ja info edastamine ettevõtlusealase küsimustes
- ettevõtlusalaste linna konkursside ja ürituste korraldamine ja läbiviimine
- koostöö arendamine ettevõtluse valdkonnas
 
3599275
Peetri pl 3-7
- Narva turismikeskkonna töö koordineerimine
- Narva Turismiinfokeskuse, "Victoria bastioni kasematid" turismi atraktsiooni  ja virtuaalse näituse „Vana-Narva uus elu" töö korraldamine
- Narva linna turismikeskkonna sihipärane turundustöö Eestis ja välisriikides
- koostöö arendamine turismi valdkonnas
- turismi valdkonna projektitaotluste ettevalmistamine ja projektide juhtimine
- Narva linna turismilehel ja sotsiaalvõrgustikus turismialase info haldamine
Spetsialist
Kerman Goritski
3599087
kerman.goritski@narva.ee
Raekoja pl 1
- Narva Turismiinfokeskuse külastajate teenindamine, sh nõustamine turismialase küsimustes
- Virtuaalse näituse „Vana-Narva uus elu" töö tagamine, külastajate teenindamine
- Narva linna kodulehel, Narva linna turismilehel info uuendamine, Narva linna turismilehe haldamine
- visitestonia.com andmebaaside info haldamine ja uuendamine
- TIKi tegevuse tutvustamine Ida-Viru maakonna haldusterritooriumil
Spetsialist
Angelina Ivanova
3599137
Raekoja pl 1
- Narva Turismiinfokeskuse külastajate teenindamine, sh nõustamine turismialase  küsimustes
- Virtuaalse näituse „Vana-Narva uus elu" töö tagamine, külastajate teenindamine
- Narva linna kodulehel ja Narva linna turismilehel info uuendamine, Narva linna turismilehe haldamine
- sotsiaalvõrgustikus turismialase info haldamine
- visitestonia.com andmebaaside info haldamine ja uuendamine
- TIKi tegevuse tutvustamine Ida-Viru maakonna haldusterritooriumil
Koordinaator
Anna Judina
58373963
raekoda@narva.ee
Raekoja pl 1
- Narva Raekoja hoone eesmärgipärase kasutamise tagamine
- Narva Raekoja kalendriaasta ürituste ajakava koostamine
- Narva Raekoja turundustegevuste planeerimine ja rakendamine
- Narva Raekoja tutvustavate ekskursioonide ajakava koostamine
- Narva Raekoja klientide nõustamine teenuse valikul ja hindadel
- Narva Raekoja hoones asuvate  asutuste/struktuuri üksuste/rentnike vahel koostöö korraldamine ja koordineerimine.
Spetsialist
Maria Semenova
3599087, 3565002
Raekoja pl 1
- "Victoria bastioni kasematid" turismi atraktsiooni  töö tagamine ja külastajate teenindamine, sh ekskursioonide läbiviimine (eesti, vene ja inglise keeles)
Spetsialist
Denis Bjorkland
3599087, 3565002
Raekoja pl 1
- "Victoria bastioni kasematid" turismi atraktsiooni  töö tagamine ja külastajate teenindamine, sh ekskursioonide läbiviimine (eesti, vene keeles), programmide väljatöötamine ja korraldamine, Narva linna ekskursioonide läbiviimine
Spetsialist

 
 
3565002
Pimeaia tn 3
- "Victoria bastioni kasematid" turismi atraktsiooni  töö tagamine ja külastajate teenindamine, sh ekskursioonide läbiviimine (eesti, vene ja inglise keeles)
Spetsialist
 
 
3599087
- Narva Turismiinfokeskuse külastajate teenindamine, sh nõustamine turismialase  küsimustes 
- Ekskursioonide läbiviimine raekojas (eesti, vene ja inglise keeles)                   
- Virtuaalse näituse „Vana-Narva uus elu"  töö tagamine, külastajate teenindamine