Narva linna kriisikomisjon

Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldus Narvas

Linnakantselei korrapidajad tel 3599005


 Käitumisjuhised kriisiolukordadeks www.olevalmis.ee
Правила поведения в кризисных ситуациях www.olevalmis.ee/ru

Hädaolukorraks valmistumine | Подготовка к кризисной ситуации
[Hädaolukordadeks valmisolek (infomaterjalid)

https://www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek
Подготовка к перебою в оказании жизненно важных услуг (информационные материалы)]
Avalikud varjumiskohad kaardil
Avalikud varjumiskohad Ida-Virumaal | → Общественные убежища в Ида-Вирумаа


 Juhised kriiside kohta www.kriis.ee
Riigiinfo telefon 1247 | Государственный инфотелефон 1247

 

Koroonaviiruse haigus COVID-19 / Коронавирус COVID-19
14.09.2020: COVID-19 ABC töökohal - mida teha kokkupuute ning nakkuskahtluse korral

Koroonaviiruse infomaterjalid


HÄIREKESKUS: infotelefon 1247, tel 112.

HOIATUSED (Riigi Ilmateenistus)
 MÜRGISTUSTEABEKESKUS  
1220 - PEREARSTI NÕUANDELIIN
TULEOHUTUS EVAKUATSIOON
GAASIOHUTUS GAASIOHUTUSEST kodutarbijale
VEEOHUTUS VEE KVALITEET
Naiste tugiliin 1492 Välisministeeriumi 24h hädaabi
+372 53019999

Energiasäästuvõimalused / Информация о способах экономии и дотациях:
https://hoiamekokku.info/

Ohutusinfo (информация о безопасности Балтийской электростанции): Enefit Power AS, Balti elektrijaam

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava