• Narva linna kriisikomisjon
Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus
Elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldus Narvas
• Kontaktisik: Narva Linnakantselei kriisireguleerimise valdkonna nõunik Aleksandra Grünvald (Peetri plats 5-312, tel 3599012, aleksandra.grunvald@narva.ee).

Linnakantselei korrapidajad tel 3599005


12.03.2024 elanikkonnakaitse koolitus "Saame hakkama, Narva!"
   12.03.2024 обучение на тему защиты населения


 Käitumisjuhised kriisiolukordadeks www.olevalmis.ee
Правила поведения в кризисных ситуациях www.olevalmis.ee/ru
Trükis "Ohuteavitus" | Брошюра оповещения об опасности

Hädaolukorraks valmistumine | Подготовка к кризисной ситуации
[Hädaolukordadeks valmisolek (infomaterjalid)

https://www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek
Подготовка к перебою в оказании жизненно важных услуг (информационные материалы)]
Avalikud varjumiskohad kaardil
Avalikud varjumiskohad Ida-Virumaal | → Общественные убежища в Ида-Вирумаа


 Juhised kriiside kohta www.kriis.ee
Riigiinfo telefon 1247 | Государственный инфотелефон 1247

HÄIREKESKUS: infotelefon 1247, tel 112.

HOIATUSED (Riigi Ilmateenistus)
 MÜRGISTUSTEABEKESKUS  
1220 - PEREARSTI NÕUANDELIIN
TULEOHUTUS EVAKUATSIOON
GAASIOHUTUS GAASIOHUTUSEST kodutarbijale
VEEOHUTUS VEE KVALITEET
Naiste tugiliin 1492 Välisministeeriumi 24h hädaabi
+372 53019999


Koroonaviiruse infomaterjalid


Energiasäästuvõimalused / Информация о способах экономии и дотациях:
https://hoiamekokku.info/


Ohutusinfo (информация о безопасности Балтийской электростанции): Enefit Power AS, Balti elektrijaam


Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava